Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 68:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w sercu Czyżyńskich osiedli

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ogródek jordanowski na przedpolu parku Skalskiego - 118/47 obręb 7 Nowa Huta - niedaleko Szkoły Podstawowej 52 (duży deficyt miejsca dla aktywności sportowej)

Opis projektu

Budowa boiska z nawierzchnią z pianki poliuretanowej na działce 118/47 obręb 7 Nowa Huta przy ulicy Franciszka Hynka.

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Wykonanie podbudowy.
Nawierzchnia - Należy wykonać utwardzanie powierzchni gruntu pod boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służązej do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej . Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM

UZASADNIENIE PROJEKTU

Budowa boiska z nawierzchnią z pianki poliuretanowej na działce 118/47 obręb 7 Nowa Huta w obrębie ogródka jordanowskiego. Boisko takie będzie boiskiem ogólnodostępnym dla mieszkańców. W tym obszarze brakuje takiego boiska (mieszkańcy wielokrotnie zgłaszają taką potrzebę). Dodatkowym argumentem może być fakt, że boisko to mogłoby być wykorzystywane do zajęć sportowych przez znajdującą się tutaj szkołę z dużym deficytem miejsca do zajęć sportowych (szkoła ma tylko jedną - niepełnowymiarową salę gimnastyczną). Teren ten dodatkowo znajduje się na przedpolu parku im. Gen Skalskiego, a więc takie boisko idealnie uzupełniłoby rekreacyjny charakter tego terenu.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Dokumentacja projektowa 20 000,00 PLN
Budowa Wykonanie podbudowy, nawierzchni, zakup i montaż wyposażenia boiska 700 000,00 PLN
720 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zadanie jednoroczne druga połowa 2019

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.
720 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×