Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 56:

DOŚĆ DZIUR - WsPóLnIe WYREMONTUJMY Bieńczycką i Kocmyrzowską

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bieńczycka, Kraków, Polska

Opis projektu

Projekt przewiduje generalny remont nawierzchni ul. Bieńczyckiej i Kocmyrzowskiej od Ronda Kocmyrzowskiego do ul. Bulwarowej, do wysokości środków jakie będą przydzielone do zadania.Szczegółowy zakres i wybór odcinka zostanie ustalony z Wnioskodawcą po uchwaleniu budżetu Miasta.

UZASADNIENIE PROJEKTU


Wspomniane odcinki są w fatalnym stanie technicznym. Bieżące utrzymanie dróg sprowadza się do nieustannego łatania dziur. Ponadto nawierzchnia w wielu miejscach jest popękana i pofałdowana. W związku z powyższym po drodze zwyczajnie źle się jeździ. Kiepski stan nawierzchni generuje też większy hałas do bloków i domów sąsiadujących z drogą. Arteria drogowa bardzo uczęszczana to ważny trakt komunikacyjnych dla mieszkańców Nowej Huty jak i osób wjeżdżających do Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont podbudowy i nawierzchni. Określenie dokładnego odcinka do remontu, przygotowanie dokumentacji i wybór wykonawcy. 2 400 030,00 PLN
2 400 030,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont podbudowy i nawierzchni. Przygotowanie zadania do przetargu. IV kwartał 2018
Remont podbudowy i nawierzchni. Ogłoszenie przetargu. II kwartał 2019
Remont podbudowy i nawierzchni. Realizacja zadania. II-III kwartał 2019

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Znaczna poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego; ograniczenie hałasu powodowanego przez fatalny stan nawierzchni; eliminacja uszkodzeń pojazdów
2 400 030,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×