Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XVIII NR 4:

Bajkowe graffiti-murale które zmieniają dziecięcą przestrzeń

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XVIII - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada rewitalizację tych zakątków Nowej Huty, które przez lata były zaniedbane; które nie tylko w sposób nieestetyczny tworzyły przestrzeń dzielnicy, ale niejednokrotnie wypełnione były treściami wulgarnymi, nawołującymi do nienawiści czy agresji. A przecież codziennie mijane: w drodze do domu, pracy, szkoły czy przedszkola. Nierzadko widziane z okien naszych mieszkań, ale też szkolnych i przedszkolnych podwórek. Chcemy udowodnić,, że Nowa Huta może być jak z bajki. Dosłownie i w przenośni. Naszym zamiarem jest wykonanie autorskich ilustracji bajek i baśni za pomocą graffiti. Odczarujmy dzielnicę za pomocą techniki, która do tej pory kojarzyła się z aktami wandalizmu. Murale powstałyby w porozumieniu z konserwatorem zabytków, tak aby uzupełniały unikatowy charakter dzielnicy. Dodatkowo zależy nam na tym, żeby powstały one w miejscach uczęszczanych przez rodziny z dziećmi - zwłaszcza w okolicach szkół, przedszkoli czy placów zabaw. Projekt ten skierowany jest do wszystkich mieszkańców Nowej Huty - tych młodszych i starszych; zakłada wielopokoleniową integrację. Razem chcemy stworzyć wizytówkę Nowej Huty. Dzielnicy jak z bajki.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców do czynnego uczestnictwa w dbanie o wizerunek dzielnic, a także tworzenie miejsc przyjaznych nie tylko dzieciom, ale całym rodzinom.  Zaproszenie artysty z dziedziny graffiti pozwoli na przełamanie powszechnej, stereotypowej opinii na temat tej dziedziny sztuki.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Materiały (farby,antygraf) + wykonanie Zakup Materiałów (farb, antygraffity ) + wykonanie 12 500,00 PLN
12 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór 5 miejsc i pozyskanie zgód Wybór 5 miejsc, pozyskanie niezbędnych pozwoleń i wyrażenie zgody właścicieli miejsc - dyrektorów np. przedszkoli, szkół. 01.2019 - 05.2019
Przedstawienie i akceptacja projektu murali. Przedstawienie i akceptacja projektu murali. 03.2019 - 04.2019
Wykonanie muralu i zabezpieczenie systemem anty-grafiti Wykonanie muralu i zabezpieczenie systemem anty-grafiti 05.2019 - 10.2019
promocja projektu promocja projektu 05.2019 - 11.2019
Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu 11.2019 - 12.2019

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt pn. Bajkowe graffiti-murale które zmieniają dziecięcą przestrzeń zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2018 (wniosek nr BO.D18.22/18). Oprócz odpowiednich pozwoleń właścicieli nieruchomości, wszelkie kwestie związane np. z czasowym zajęciem pasa drogowego w trakcie malowania ścian podlegają określonym procedurom i wymagają stosownych uzgodnień, tj. wcześniejszej rezerwacji w ZIKiT i opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. Realizacja projektu uatrakcyjni przestrzeń publiczną i uwrażliwi jego odbiorców na sztukę współczesną, rozbudzi aktywność artystyczną.
12 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×