Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - Dzielnica XIV NR 8:

Doposażenie ogródka jordanowskiego w elementy zabawowe

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica XIV

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka 118/47 obr 7 Nowa Huta - ulica Franciszka Hynka

Opis projektu

Istnieje potrzeba doposażenia ogródka jordanowskiego o odpowiedniej powierzchni jednak o dużym niedoinwestowaniu.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ogródek ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na lokalizację jednak jego wyposażenie jest niewystarczające

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Doposażenie elementy dopasowane do możliwości kwotowych zadania 40 000,00 PLN
40 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zadanie jednoroczne druga połowa 2019

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Doposażenie ogródka uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek i zabawę w otoczeniu przyrody.
40 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×