Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 87:

W malinowym chruśniaku!- krakowski ogród społecznościowy

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Sołtysowska, Dzielnica XIV Czyżyny Działka nr 102/4, Obrę 54 Nowa Huta

Opis projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie  działki znajdującej się w okolicach ul.Sołtysowskiej - około 90 ar  (numer ewidencyjny działki 102/4, obręb 54) Na działce rosną drzewa, a także krzewy.
Głównymi działaniami  będą:

1) utworzenie ogrodu społecznego, gdzie każdy z Mieszkańców będzie mógł skorzystać z tego terenu, będzie to również miejsce spotkań i integracji, a także realizacji warsztatów ogrodniczych albo zajęć dla najmłodszych.

2) utworzenie strefy sportowej służącej Mieszkańcom, gdzie każdy będzie mógł znaleźć miejsce do aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu.

Teren ten zostanie dodatkowo uzupełniony o małą architekturę i uporządkowana zostanie zieleń, a także znajdą się tam nowe nasadzenia krzewów ozdobnych.

 

Cześć działań będzie wykonywana przy udziale Mieszkańców - lokalnej społeczności np. wyznaczanie grządek, ścieżek, stref różnych aktywności.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest poprawienie poziomu życia mieszkańców poprzez udostępnienie dla nich terenu, na którym będą mogli aktywnie spędzać wolny czas i integrować się we własnym gronie. W tej części dzielnicy  brak jest miejsca do integracji, co nie sprzyja rodzeniu się sąsiedzkich więzi. Tym bardziej, ze w okolicy przybywa mieszkańców - w okolicy w ostatnich latach budują się nowe osiedla. Coraz mniej jest zielonych terenów. Zależy nam  na stworzeniu miejsca spotkań przyjaznego dla wszystkich z pachnącymi klombami, warzywniakiem dla miejskich ogrodników, strefami relaksu  z  ławkami, a także terenem rekreacyjnym - sportowym. Tak aby każdy mieszkaniec nie tylko z najbliższej okolicy mógł w tym miejscu znaleźć wytchnienie dla ducha i odkryć w sobie pasje. 


Wspólna przestrzeń sprzyja budowaniu więzi społecznych, integruje, stanowi obszar wymiany doświadczeń, ogród  może być miejscem wielu ciekawych projektów społecznych.
Ogrodem społecznym będącym częścią tego obszaru będą opiekować się wolontariusze – mieszkający na terenie dzielnicy. Do ich obowiązków będzie należeć zamykanie ogrodu na noc, dbanie o zasadzoną tam roślinność itp.

Wartością projektu jest możliwość zaangażowania wszystkich mieszkańców w jego funkcjonowanie.
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom okolicznych osiedli, dzielnic.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 100 000,00 PLN
Budowa Realizacja robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni 1 000 000,00 PLN
1 100 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 2019
Realizacja 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: W okolicy nie ma miejsca gdzie mieszkańcy mogliby wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Stworzenie ogrodu rekreacyjnego wraz z ogrodem społecznym w miejscu zaniedbanej przestrzeni, sprawi, że miejsce nieco zapomniane stanie się oazą, miejscem rekreacji, ale także edukacji ekologicznej mieszkańców integrując lokalną społeczność.
1 100 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×