Projekt lokalny - Dzielnica VII NR 6:

Plac zabaw przy Plaży Miejskiej na ul.Księcia Józefa

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt lokalny - Dzielnica VII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Plaża Miejska mieszcząca się na terenie Kolejowego Klubu Wodnego 1929 przy ul. Księcia Józefa 24A w Krakowie

Opis projektu

Projekt zakłada zakup urządzeń zabawowych i rozbudowę istniejącej już plaży miejskiej przy ul. Księcia Józefa 24A na terenie Kolejowego Klubu Wodnego 1929. Na terenie przystani powstałby plac zabaw dla dzieci wyposażony w dwie huśtawki ramieniowe, piaskownicę, bujak, zestaw zabawowy posiadający zjeżdżalnie, zadaszenie, oraz mostek.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Realizacja zadania przyczyni się do zagospodarowania terenu publicznego, co zwiększy zainteresowanie mieszkańców dzielnicy  VII Zwierzyniec formą aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Projekt przyczyni się do integracji społecznej wśród dzieci, a także pozwoli na stworzenie miejsca przyjaznego rodzinom.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Urządzenia zabawowe Zakup urządzeń zabawowych - huśtawki ramieniowe, bujak, zestaw zabawowy, piaskownica 150 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
I etap Stworzenie projektu placu zabaw druga połowa 2018r.
II etap Zakup urządzeń zabawowych druga połowa 2018r.
III etap Budowa placu zabaw, instalacja urządzeń zabawowych druga połowa 2018r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka i wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwijanie kultury fizycznej.

×