Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 70:

Renowacja, oznakowanie i promocja KOPCA WANDY

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kopiec Wandy

Opis projektu

Kompleksowa renowacja kopca

- zabezpieczenie i odtworzenie kształtu kopca (zapobieganie erozji)
- renowacja pomnika na szczycie kopca
- zbudowanie ścieżek (kamiennych) na kopiec
- renowacja zieleni i malej architektury
- kompleksowe oznakowanie kopca (tablice informujące o dojeździe, tablice z informacjami historycznymi przy obiekcie)
- promocja kopca przez miasto (informacja na stronie miasta, ulotki w punktach informacyjnych)

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kopiec ma szczególną wartość historyczną, archeologiczną oraz kulturalną. Wymaga pilnej renowacji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
opracowanie ulotek promocyjnych i , promocja na stronach maista j.o 10 000,00 PLN
Projekt Opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami geologicznymi, archeologicznymi wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii 350 000,00 PLN
Wykonanie Realizacja robót budowlanych związanych z renowacją kopca 2 040 030,00 PLN
2 400 030,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie ulotek promocyjnych i wydruk, zamieszczenie informacji promocyjnych na stronach miasta j.o. I połowa 2019
Projekt Opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzami geologicznymi, archeologicznymi wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii 2019 - 2020
Relizacja Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z renowacją kopca II połowa 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Rewitalizacja Kopca Wandy ma na celu przywrócenie należnej mu rangi, poprawę stanu technicznego oraz wizualnego a także wzbogacenie programu w zakresie funkcji wypoczynkowej i turystycznej. Projekt ponadto ma na celu promocję Kopca Wandy jako obiektu o wysokiej wartości dla dziedzictwa kulturowego. Częścią projektu jest również przeprowadzenie badań archeologicznych, nadających mu znaczenie z punktu widzenia nauki oraz edukacji.
2 400 030,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×