Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

Połączenie ul. Myśliwskiej z ul. Mały Płaszów (Golikówką)

Projekt odrzucony: Projekt zaopiniowany negatywnie w oparciu o § 12 Uchwały Rady Miasta Krakowa XXXIV/566/15 z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa: – pkt 2 zgodnie z którym nie mogą być realizowane zadania „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 8 ust. 2 do 4 regulaminu” Budowa około 455mb drogi (o szerokości 6m + 2 x 2m chodnik) wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz miejsc postojowych na długości około 170mb wyniesie szacunkowo około 394.000,000 PLN

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, ul. Myśliwska

Opis projektu

Celem projektu jest budowo planowanej drogi KDL.3 w sporządzanym MPZP "Rejon ulicy Przewóz", która będzie stanowić kontynuację ul. Myśliwskiej (rejon skrętu w ul. Lipską - boczną) do Ogródków Działkowych, następnie wzdłuż nich do ul. Mały Płaszów (róg przy kościele).

Celem projektu jest:
• budowa ok. 170 mb nowej ulicy ("Myśliwskiej")
• wykonanie ok. 285 mb utwardzenia/remontu/nakładki wzdłuż "ul. Mały Płaszów" wzdłuż ogródków działkowych
• budowa ok. 455 mb chodnika
• budowa nowych miejsc parkingowych na przedłużeniu ul. Myśliwskiej

UZASADNIENIE PROJEKTU

Rejon ul. Myśliwskiej w ostatnim czasie intensywnie się zabudowuje, powstają nowe bloki, wzmaga się ruch samochodowy. Jednak że zabudowa wielorodzinna w rejonie ul. Myśliwskiej jest obsługiwana jedynie przez dla połączenia z układem szkieletowym miasta:

  • skrzyżowanie Saska x Przewóz x Płaszowska - wyjazd w kierunku centrum
  • skrzyżowanie Lipska x Lipska boczna (osiedla Lipska) - wyjazd w kierunku centrum i S7

Jednakże niema możliwości bezpośredniego wyjazd z ul. Myśliwskiej w kierunku S7, gdyż fragment ul. Lipskiej bocznej na wysokości bloków 59 i 61 stanowi własność prywatną wspólnot. Budowa drogi KDL.3 pozwoli na obsługę ul. Myśliwskiej poprzez skrzyżowanie Lipska x Golikówka x Surzyckiego x Mierzeja Wiślana, a co za tym idzie bezpośrednie połączenie np. trasą S7 czy ul. Półłanki.

Dzięki budowie ulicy KDL.3 zostaną usprawnione połączenia między dzielnicowe oraz wjazd do miasta dla mieszkańców rejonu ulicy Myśliwskiej.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt 200 000,00 PLN
budowa przedłużenia ul. Myśliwskiej Budowa ok. 170 mb przedłużenia ul. Myśliwskiej do ogródków działkowych 425 000,00 PLN
remont drogi gruntowej wzdłuż ogródków działkowych Wykonanie ok. 285 mb utwardzenia/remontu/nakładki drogi gruntowej wzdłuż ogródków działkowych 427 500,00 PLN
media i kanalizacja 500 000,00 PLN
budowa chodnika Budowa ok. 455 mb chodnika 200 000,00 PLN
budowa nowych miejsc parkingowych Budowa nowych miejsc parkingowych wzdłuż przedłużonej ul. Myśliwskiej 640 000,00 PLN
2 392 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt i uzgodnienia I i II kwartał 2019
budowa III i IV kwartał 2019

Galeria

2 392 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×