Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 110:

Młynówka Królewska i Stara Krowodrza - Trasa Historyczna

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Krowodrza, Bronowice

Opis projektu

- podkreślenie historycznego charakteru Młynówki jako dawnej sztucznej rzeki (odnogi Rudawy zasilającej Młyny Królewskie, stawy, umożliwiającej pławienie bydła a nawet kąpiele; (obszar Dz. V oraz VI Bronowice) - np malowanie ciągu spacerowego na kolor wody, rzeźby przypominające o dawnym charakterze terenu

- wskazanie miejsc szczególnych np. zakola przy Al. Kijowskiej, powstałego celem profilowania spadku wody
- tablice historyczne zawierające informacje o charakterze dawnej Krowodrzy oraz jej najważniejszych ulic (Mazowieckiej - niegdyś ulicówki Krowodrzy; Rzecznej prowadzącej do Młynówki; Wójtowskiej gdzie siedzibę miał wójt itp.)
- tablica przypominająca o miejscu pierwszej krowoderskiej szkoły; o historii krowoderskiej parafii (sięgającej czasów gdy Krowodrzanie chodzili na dzisiejszy Plac św. Szczepana, gdzie mieli swój pierwszy kościół - stąd do dziś parafia Szczepana); tablice informujące o historii innych parafii Dzielnicy V
- tablice przypominające o nieistniejących ulicach historycznej Krowodrzy
 
- realizacja trzy-etapowa: otwarty konkurs z określonym budżetem, projektowanie zwycięskiej koncepcji, realizacja

UZASADNIENIE PROJEKTU

- nowe funkcjonalności

- zwiększenie oswojenia miejsca poprzez informacje o jego historii

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja zadania Realizacja zadania 800 000,00 PLN
800 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Konkurs otwarty na koncepcję 2018
Przygotowanie Zwycięskich projektów wraz z konsultacjami społecznymi 2019
Realizacja 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja zadania „Młynówka Królewska i Stara Krowodrza – Trasa Historyczna”, polegającego na aranżacji miejsca tj. połączenia funkcjonalności z kontekstem historii i pokazaniem ewolucji miejsca. Projekt opiniuje się pozytywnie. Uwagi: Przebieg Młynówki Królewskiej ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, zatem nie jest wskazane malowanie istniejącego w jej miejscu ciągu pieszego na kolor wody. Działania zmierzające do podkreślenia historycznego charakteru Młynówki na etapie projektu wymagają uzyskania opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków. W przypadku umieszczenia tablic na terenach objętych ochrona konserwatorską konieczne jest uzgodnienie szczegółowych lokalizacji i form projektowanych tablic. Wymagana jest również opinia Plastyka Miasta. Z uwagi na trwające prace nad nowym Systemem Informacji Miejskiej, z dniem jego obowiązywania, oznakowanie trasy będzie musiało być spójne z wymogami zawartymi w SIM. Zatem, nie ma możliwości przeprowadzenia konkursu na projekt oznakowania, a jedynie na koncepcje merytoryczną. Koszty projektu zostały zawyżone. Autor projektu przedstawił nowy uaktualniony kosztorys. Wnioskodawca składa korektę dot. wyceny zadania w BO dot. ścieżki historycznej po Młynówce i Starej Krowodrzy na kwotę 800 000 zł włącznie z projektem.
800 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×