Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 115:

NOWY PLAC ZABAW NA PLANTACH PRZY DWORCU GŁÓWNYM

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Westerplatte, Kraków, Polska

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie placu zabaw nawiązującego do bogatej twórczości Stanisława Wyspiańskiego, który byłby ściśle powiązany z najbliższym otoczeniem, jak również miał charakter artystyczny. Wszystkie elementy zabawowe powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów, być niskie i utrzymane w naturalnej kolorystyce zbliżonej do tej, która jest na placu zabaw przy hotelu Royal. Projekt powinien powstać ściśle według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także zostać skonsultowany z mieszkańcami i Radą Dzielnicy I.

Na tym etapie wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić koncepcji placu zabaw, gdyż bez szczegółowych wytycznych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie jest to możliwe. Poza tym stworzenie takiej koncepcji wymaga poniesienia znacznych kosztów jeszcze przed złożeniem wniosku. Jednakże Zarząd Zieleni Miejskiej udowodnił, że jest w stanie przygotować projekt i zrealizować plac zabaw na Plantach, który przystaje do zabytkowego charakteru Plant, jako założenia skończonego i objętego ochroną.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Place zabaw na Plantach cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, dlatego warto stworzyć kolejne takie miejsce. Budowa kolejnego placu zabaw wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni parkowej. W aspekcie funkcjonalnym - wzbogaci program dla najmłodszych użytkowników, dając również możliwość rodzinnego spędzania wolnego czasu. Uatrakcyjni również przestrzeń pod względem wizualnym przy założeniu wykorzystania rozwiązań najwyższej jakości według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach Budżetu Obywatelskiego zarezerwowana kwota wystarczy bowiem na stworzenie wyjątkowego projektu, który będzie przystawał do zabytkowego charakteru Plant, jako założenia skończonego i objętego ochroną.

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt 2018 rok 150 000,00 PLN
Realizacja 2019 rok 850 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt II-IV kwartał 2019
Realizacja II-III kwartał 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Stworzenie placu zabaw który przystaje do zabytkowego charakteru Plant, jako założenia skończonego i objętego ochroną konserwatorską, nawiązującego do bogatej twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Przeprowadzenie przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości wspólnej przestrzeni parkowej. W aspekcie funkcjonalnym- wzbogaci program dla najmłodszych użytkowników, dając również możliwość rodzinnego spędzania wolnego czasu. Uatrakcyjni również przestrzeń pod względem wizualnym przy założeniu wykorzystania rozwiązań najwyższej jakości według wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×