Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski :

DRZEWA ZAMIAST POMNIKÓW W PARKU JORDANA

Projekt odrzucony: Wniosek budżetu obywatelskiego zakłada zastąpienie każdego kolejnego pomnika w Parku Jordana nowym drzewem. Dnia 9 maja 2018 r. została podjęta Uchwała Nr CI/2634/18 w sprawie umieszczenia w Parku im. dr H. Jordana popiersi upamiętniających wybitnych Polaków „Ojców Polskiej niepodległości”: Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Generała Józefa Hallera oraz Generała Kazimierza Sosnkowskiego, jako domknięcie Galerii Wielkich Polaków XX wieku. Zgodnie z jej założeniami planowane sześć popiersi będą ostatnimi jakie pojawią się na terenie parku.

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park im. Henryka Jordana

Dodatkowe lokalizacje:

Opis projektu

 
Zastąpmy każdy kolejny planowany pomnik w Parku Jordana nowym drzewem.

Nasz projekt odwołuje się do potrzeb mieszkańców i zakłada jedynie nasadzenia drzew oraz innych roślin, by urozmaicić obecny stan zieleni parku zgodnie z planem rewitalizacji parku. Nie dopuśćmy do całkowitego zamurowania zielonej przestrzeni przeznaczonej na rekreację, zabawę i sport. Zgodnie z wolą założyciela parku.
 

Opracowany, ale nigdy nie konsultowany z mieszkańcami plan rewitalizacji parku z 2006 roku przewidywał budowę maksymalnie 40 pomników w jednym z najważniejszych parków Krakowa. Plany władz miasta mające na celu zwiększenie liczby monumentów w Parku Jordana do 60 (!) wzbudziły sprzeciw wielu mieszkańców oraz Rady Dzielnicy Krowodrza, która podjęła stosowna uchwałę w tej sprawie. Także projektant parku zajął stanowisko wyraźnie odcinające się od planów władz miasta, by wzdłuż Alei Głównej usytuować kolejnych 6 pomników na okazałych postumentach. W aktualizacji dokumentacji parku napisał: „Pomniki zostały ujęte w dokumentacji na wyraźną prośbę inwestora i nie są zgodne ze stanowiskiem projektanta”.
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że bardzo wielu spośród 1700 mieszkańców, podpisanych pod listem do Pana Prezydenta w sprawie dokończenia rewitalizacji parku, zwracało uwagę na to, by ta nie wiązała się ona z budowa nowych miejsc pamięci, a nasadzeniem planowanych 100 tys. roślin, które były ujęte w planie rewitalizacji parku, a których do tej pory nie posadzono. 
 
Przypomnijmy, że ten park został założony jako ogród zabaw dla dzieci i młodzieży. Tymczasem wbrew woli wielu mieszkańców, wbrew uchwale Radzie Dzielnicy Krowodrza i wbrew stanowisku projektanta władze miasta przeprowadziły „analizę dostępności terenu i chłonności programowej treści dydaktycznych pod kątem maksymalnej liczby postumentów możliwych do posadowienia bez zaburzenia harmonijnej i holistycznej koncepcji rewitalizacji parku". Oczywiście „analiza” wykazała, że można ustawić jeszcze w parku kolejnych 6 popiersi i drugiego niedźwiedzia. Dlatego pytamy: czemu i komu to ma służyć? Bo na pewno nie mieszkańcom.
 
Dlatego wykorzystajmy wszystkie możliwe sposoby i środki, w tym Budżet Obywatelski, by ratować zieloną przestrzeń Parku Jordana.
Skończmy betonowaniem, a zacznijmy sadzić drzewa. Pomniki przyrody są równie godną formą upamiętnienia, a jakże przyjazną dla ludzi i otoczenia.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Przed II Wojną Światową wg różnych źródeł w Parku Jordana stało 44 lub 48 popiersi. Wszystkie wykonane były z białego marmuru. W 2006 roku w Parku Jordana stały już 32 popiersia, a w projekcie rewaloryzacji Parku Jordana ze stycznia 2006 roku ich maksymalna ilość wynosiła 40. W 2016 roku, nie zgodnie z planem liczba popiersi wzrosła do 54 (w rachubie tej nie jest uwzględniony centralny pomnik założyciela parku i pomnik niedźwiedzia Wojtka).
Obecnie planowana jest budowa kolejnych monumentów tak, by łączna ich ilość osiągnęła 60 sztuk. 60 pomników w jednym parku miejskim! O 20 więcej niż zakładał plan z 2006 roku. Dodatkowo nowe pomniki nie są wykonane z białego marmuru, co powoduje, że między 22 popiersiami, które przetrwały II Wojnę Światową, a nowymi pomnikami nie ma żadnej spójności wizualnej. Park Jordana jest parkiem zabytkowym i naszym obowiązkiem jest go chronić przed nadmierną, chaotyczną zabudową, założony, jako "ogród zabaw dla dzieci i młodzieży" i takim powinien pozostać.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
7 drzew zamiast 7 planowanych pomników gatunki drzew zgodne z projektem dla Parku Jordana 70 000,00 PLN
70 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Sadzenie drzew wiosna lub jesień 2018 II-IV kwartał 2018

Galeria

70 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×