Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 58:

REWITALIZACJA PARKU MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA ŁĄCZY DZIELNICE 1,5,6

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Młynówka Królewska, Kraków, Polska

Opis projektu

 

Rewitalizacja Parku Młynówka Królewska ma na celu stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców z nowymi nasadzeniami zieleni, psimi wybiegami, małą architekturą (w tym: ławki, stojaki na rowery, kosze naśmieci), oraz miejscami do piknikowania. Ważnym elementem Parku będzie utworzenie ścieżki dydaktycznej, która pozwoli zapoznać się dzieciom i młodzieży, a także dorosłym z historią Młynówki Królewskiej, a w szczególności z jej walorami przyrodniczymi.

 

Zrewitalizowane zostałyby także place zabaw (m. in. róg Al. Grottgera i ul. Biernackiego). Powstałyby również infrastruktura sportowa dla dzieci w wieku szkolnym oraz infrastruktura rekreacyjna.
Dodatkowo konieczny jest remont nawierzchni alejek wraz z wymianą małej architektury oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z parku poprzez zamontowanie nowego oświetlenia trasy spacerowej, a także oświetlenie placów zabaw i iluminacja roślin. Szczegółowy zakres zadań zostanie ustalony w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Zarządem Zieleni Miejskiej.
 

Podczas realizacji projektu należy się także kierować zapisami UCHWAŁY NR XCI/2394/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2017 r. Młynówka Królewska powinna być dostępna i przyjazna dla pieszych - zwłaszcza osób niepełnosprawnych, rodziców z wózkami, a także osób poruszających się za pomocą rolek, deskorolek i hulajnóg. Oznacza to, że powinna być zastosowana nawierzchnia asfaltowa lub dowolna nawierzchnia niefazowana, czyli pozbawiona nierówności i szpar.

UZASADNIENIE PROJEKTU

 

Zrewitalizowanie parku pozwoli na zwiększenie się oferta dla Krakowian w zakresie aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie nordic – walking, jazdy na rowerze, korzystania z siłowni w plenerze, ze „Smoczych skwerów’ i ogródków jordanowskich.
Park Młynówka Królewska powstał w latach dziewięćdziesiątych, a kanał Rudawy uznano za zabytek przyrodniczy o wyjątkowych walorach historycznych i krajobrazowych. Jednak po 20 latach użytkowania wymaga on gruntownej rewitalizacji. „Kraków ma od połowy lat 90. Park historyczno-krajobrazowy Młynówka Królewska, ale zamiast zrobić z niego perełkę, pozwala, by w najbliższym sąsiedztwie rosły bloki. Młynówka jest niewykorzystana jako tereny dla mieszkańców, a punktowo degradowana z korzyścią dla deweloperów. Brakuje też całościowej koncepcji dla tego traktu, który łączy przyrodę i historię Krakowa” - mówi Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, dlatego uważam, że rewitalizacja Młynówki Królewskiej, jak również wykup terenów w celu powiększenia parku powinny się stać jednym z priorytetów dla miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 150 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zieleni 2 250 000,00 PLN
2 400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt II-IV kwartał 2019
Realizacja II-IV 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Ważny dla Krakowa park zyska spójny projekt. Jego stopniowa realizacja pozwoli na przywrócenie świetności parku i nadanie mu nowego waloru estetycznego. Dodatkowo przedmiotowy teren zielony po rewitalizacji będzie niezwykle atrakcyjny zarówno dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych, jak i turystów.
2 400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×