Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 103:

PLAC AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA MŁODZIEŻY NA ZAKRZÓWKU

Edycja Budżet Obywatelski 2018

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka miejska nr 189/4, obr. 9 Podgórze, przy ul. św. Jacka na Zakrzówku

Opis projektu

Budowa ogólnodostępnego placu aktywnego wypoczynku dla młodzieży, o wymiarach 20x40 m, bez ogrodzenia, z naturalną trawą (BEZ ODWODNIENIA, DRENAŻU itp.) z instalacją dwóch bramek do piłki nożnej, dwóch słupków do siatki, kosza do koszykówki, stołu do pingponga, drążka gimnastycznego i dwóch ławek. Lokalizacja na działce nr 189/4, obr. 9 Podgórze w rejonie Skałek Twardowskiego, gdzie codziennie wypoczywa wielu mieszkańców Krakowa, a w okolicy znajdują się młode osiedla mieszkaniowe i bardzo szybko przybywa dzieci i młodzieży. Oprócz terenów spacerowych, prawie całkowicie brak tutaj możliwości uprawiania sportu i propozycji spędzania czasu na świeżym powietrzu (zwłaszcza dla młodzieży). Teren ten jest mocno zarośnięty i w pierwszym etapie będzie wymagał oczyszczenia z krzewów i samosiewów drzew. Następnie należy go wyrównać i oczyścić z dużych kamieni. W kolejnym etapie należy w odpowiednim miejscu zamontować dwie bramki do piłki nożnej, dwa słupki do zawieszenia siatki do siatkówki, kosz do koszykówki (z utwardzeniem terenu wokół kosza), stół do tenisa i dwie ławki. Przykład zagospodarowania znajduje się w załączniku (Bulwary na Dąbiu).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zakrzówek i Skałki Twardowskiego to piękny teren spacerowy i widokowy, ale prawie zupełnie brak tutaj infrastruktury sportowej. Budowa placu aktywnego wypoczynku będzie idealnym uzupełnieniem walorów tego miejsca. Skorzystają na tym zarówno wszystkie osoby odwiedzające to miejsce, jak i mieszkańcy okolicznych osiedli. Rozwiąże to również problem bezpieczeństwa podczas zabawy (gra w piłkę na ulicy) i zachęci więcej młodzieży do ruchu na świeżym powietrzu. Jego powstanie sprawi, że młodzież, która w tej chwili nudzi się i nie ma miejsca do spędzania wolnego czasu, zaktywizuje się i będzie miała gdzie spędzać go sensownie i zdrowo. Plac ten jako obiekt ogólnodostępny będzie również dobrze służył wszystkim odwiedzającym Zakrzówek w celach rekreacyjnych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że działka 189/4 jest przekazana w zarząd Zieleni Miejskiej i przeznaczona na szeroko rozumiany Park Zakrzówek, finansowanie projektu z budżetu obywatelskiego pozwoli miastu zaoszczędzić środki, które należałoby wydać na zagospodarowanie tej działki.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, wykonanie inwentaryzacji zieleni, zbadanie głębokości zalegającego gruzu 50 000,00 PLN
Przygotowanie Przygotowanie terenu, wycinka samosiewów drzew i krzewów w koniecznym zakresie 100 000,00 PLN
Wykonanie Wywóz gruzu, wykonanie przestrzeni trawiastej, montaż elementów 400 000,00 PLN
550 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, wykonanie inwentaryzacji zieleni, zbadanie głębokości zalegającego gruzu 2019
Przygotowanie Uporządkowanie terenu, wycinka samosiewów drzew i krzewów w koniecznym zakresie 2019
Wykonanie Wywóz gruzu, wykonanie przestrzeni trawiastej, montaż elementów I połowa 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Utworzenie boiska trawiastego z elementami małej architektury spowoduje, że niezagospodarowany dotąd teren zyska nową funkcję. Okoliczni mieszkańcy zyskają miejsce, gdzie będą mieli możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu wraz ze swoimi dziećmi. Ogólnodostępna przestrzeń da szansę także na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wpłynie pozytywnie na rozwój fizyczny mieszkańców.
550 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×