Projekt lokalny - Dzielnica VIII NR 9:

PLAC AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA MŁODZIEŻY NA ZAKRZÓWKU

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica VIII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka miejska nr 245/2 i fragment działki 297/1 obr. 9 Podgórze, na ul. św. Jacka na Zakrzówku (ZP.6 z planu zagospodarowania)

Opis projektu

   Budowa ogólnodostępnego placu aktywnego wypoczynku, częściowo z naturalną trawą, a częściowo z nawierzchnią poliuretanową przepuszczalną lub inną utwardzoną przepuszczalną, z elementami małej architektury. Plac przeznaczony jest głównie dla młodzieży i starszych dzieci (ale również dorosłych) do codziennej gry i ruchu na  świeżym powietrzu. Projekt, oprócz przygotowania terenu, obejmuje zainstalowanie stołu do tenisa (pingponga), różnego typu drążków gimnastycznych, kosz do koszykówki w miarę możliwości oraz ławeczki do siedzenia itp. Lokalizacja na działce nr 245/2 i fragmencie działki nr 297/1 obr. 9 Podgórze, gdzie plan zagospodarowania przewiduje właśnie zieleń publiczną, jest idealnym miejscem na instalacje tego typu obiektu, jakiego, aż trudno uwierzyć, brak w okolicy (na terenie Skałek Twardowskiego), gdzie aktywnie wypoczywa wielu ludzi z całego Krakowa. W pobliżu (ulice Ceglarska, św. Jacka, Pychowicka) powstały duże osiedla mieszkaniowe, więc obiekt będzie też służył lokalnej młodzieży, która w tej chwili nie ma miejsca na aktywny wypoczynek i przejawia skłonności do niepożądanych zachowań.

 

  Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

   W okolicy wnioskowanego projektu (ulice Ceglarska, św. Jacka, Pychowicka), bardzo szybko przybywa dzieci i młodzieży, a całkowicie brak propozycji sensownego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla tej grupy wiekowej. To wiąże się z zagrożeniem patologicznymi zachowaniami i niebezpieczeństwem wypadku podczas np. gry w piłkę na ulicy (co ma miejsce obecnie). Plac aktywnego wypoczynku natychmiast rozwiąże problem bezpieczeństwa podczas zabawy i zachęci więcej dzieci do ruchu na świeżym powietrzu. Jego powstanie sprawi, że młodzież, która w tej chwili nudzi się  i nie ma miejsca do spędzania wolnego czasu, zaktywizuje się i będzie miała gdzie spędzać go sensownie i zdrowo. Plac ten jako obiekt ogólnodostępny będzie również dobrze służył wszystkim odwiedzającym Zakrzówek w celach rekreacyjnych.
   Obiekt taki (zlokalizowany na działce miejskiej) jest również potrzebny do zrealizowania celów powstającego parku Zakrzówek, jako ewentualne uzupełnienie niewielkiej przestrzeni przewidzianej w planach na infrastrukturę sportową.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja 200 000,00 PLN
Wykonanie projektu Wykonanie projektu placu aktywnego wypoczynku wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień 20 000,00 PLN
220 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu Wykonanie projektu placu aktywnego wypoczynku 2020
Realizacja 2020-2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Zadanie zakłada budowę placu aktywnego wypoczynku dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie wzbogaci program aktywnego spędzania czasu dla ludzi z całego Krakowa. Realizacja projektu uatrakcyjni wskazany teren i z pewnością zachęci młodzież to podniesienia swojej sprawności fizycznej, wykorzystania wolnego czasu w sposób korzystny dla nich.
220 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×