Projekt lokalny - Dzielnica VIII NR 8:

OGÓLNODOSTĘPNE BOISKO SPORTOWE NA ZAKRZÓWKU

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica VIII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działka miejska nr 275 obr. 9 Podgórze, przy ul. św. Jacka na Zakrzówku

Opis projektu

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego, przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na  świeżym powietrzu. Lokalizacja na działce nr 275 obr. 9 Podgórze jest idealnym miejscem na instalacje tego typu obiektu, jakiego, aż trudno uwierzyć, brak w okolicy (na terenie Skałek Twardowskiego), gdzie aktywnie wypoczywa wielu ludzi z całego Krakowa. W pobliżu (ulice Ceglarska, św. Jacka, Pychowicka) powstały duże osiedla mieszkaniowe, więc obiekt będzie też służył lokalnej młodzieży, która w tej chwili nie ma miejsca na aktywny wypoczynek i przejawia skłonności do niepożądanych zachowań.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

   W okolicy wnioskowanego projektu (ulice Ceglarska, św. Jacka, Pychowicka), bardzo szybko przybywa dzieci i młodzieży, a całkowicie brak propozycji sensownego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla tej grupy wiekowej. To wiąże się z zagrożeniem patologicznymi zachowaniami i niebezpieczeństwem wypadku podczas np. gry w piłkę na ulicy (co ma miejsce obecnie). Boisko sportowe natychmiast rozwiąże problem bezpieczeństwa podczas zabawy i zachęci więcej dzieci do ruchu na świeżym powietrzu. Jego powstanie sprawi, że młodzież, która w tej chwili nudzi się i nie ma miejsca do spędzania wolnego czasu, zaktywizuje się i będzie miała gdzie spędzać go sensownie i zdrowo. Boisko to jako obiekt ogólnodostępny będzie również dobrze służył wszystkim odwiedzającym Zakrzówek w celach rekreacyjnych.
   Obiekt taki (zlokalizowany na działce miejskiej) jest również potrzebny do zrealizowania celów powstającego parku Zakrzówek, jako ewentualne uzupełnienie niewielkiej okrojonej przestrzeni przewidzianej w planach na infrastrukturę sportową.

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 25 000,00 PLN
Budowa Wykonanie robót budowlanych 625 000,00 PLN
650 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 2020
Budowa Wykonanie robót budowlanych 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego, które zachęceni do aktywnego, zdrowego trybu życia lokalnej społeczności. Wpłynie także pozytywnie na budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich oraz integrację Mieszkańców
650 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×