Projekt ogólnomiejski NR 52:

Czystość i wypoczynek

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ławki w ciągu ulic z dużą ilością zieleni i brakiem ławek.

Dodatkowe lokalizacje: Wskazanie konkretnych lokalizacji pozostawiam profesjonalnym służbom miejskim.

Opis projektu

Proponuję usytuowanie na terenie miasta 1000 nowych ławek bądź wymianę starych, zniszczonych na nowe,w ciągach ulic w miejscach gdzie jest duże natężenie ruchu pieszego i jest zieleń oraz zorganizowanie kampanii społecznej przeciwko zaśmiecaniu ulic przez palaczy.

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Postawienie ławek zwiększy komfort życia pieszych mieszkańców i przyjezdnych. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że przestrzeń naszego miasta zamieszkują  także osoby starsze,  dla których nierzadko w trakcie pieszej wędrówki są to miejsca koniecznie potrzebne na kilkuminutowy  odpoczynek i regenerację sił. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż zbliża się okres wiosenno- letni i rozpoczynający się wraz z nim nowy sezon turystyczny. Zwiększona liczba mieszkańców w tym studentów i turystów, generuje potrzebę wyposażenia  miasta w tak niezbędne elementy, które sprzyjać będą dłuższym spacerom i  odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Konieczność uatrakcyjnienia naszego miasta w tak niezbędne dla odpoczynku elementy widać chociażby na przykładzie krakowskich plant czy też obserwując inne miejsca gdzie odpoczywają rzesze naszych mieszkańców, jak chociażby dla przykładu na Kazimierzu czy w Nowej Hucie.

Nie trzeba także w sposób szczegółowy uzasadniać jak ważny i istotny z punktu widzenia ekologii jest porządek i czystość naszego miasta. Kraków jest szczególnym miejscem zarówno z uwagi na jego historyczną przeszłość i dziedzictwo jakie się z nią wiąże, ale także z uwagi na fakt, że jest licznie nawiedzane przez turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych. W zbliżającym się okresie turystycznym niezbędnym jest więc zadbanie o promowanie czystości na ulicach. Pomoże to w walce z pojawiającymi się szczególnie w tych okresach na ulicach drobnymi śmieciami, niedopałkami papierosów, zalegającymi przy krawężnikach, w okolicach przystanków czy też wokół istniejących już koszy.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup ławek Zakup 1000 ławek 1 500 000,00 PLN
Kampania społeczna Spoty reklamowe. plakaty itp. 100 000,00 PLN
1 600 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wybór lokalizacji, zakup i montaż ławek Zlecenie wyspecjalizowanym służbom miejskim wytypowanie optymalnych lokalizacji dla ławek i wybór najlepszego dostawcy 2020
Kampania społeczna Opracowanie materiałów graficznych i realizacja 2020-2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Przeprowadzenie kampanii pomoże w naświetleniu mieszkańcom problemu jakiem jest zanieczyszczenie przestrzeni publicznych oraz uświadomi im jak ważne dla zachowania estetyki miasta jest zachowanie porządku. Montaż ławek zachęci mieszkańców do wypoczynku na świeżym powietrzu a seniorzy będą mogli odpocząć podczas dłuższego spaceru.
1 600 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×