Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 30:

Marina krakowska

Projekt odrzucony: Budowa Mariny Krakowskiej wymaga współpracy instytucjonalnej m.in. z Wodami Polskimi. Jest to zadanie, które nie wpisuję się w formułę Budżetu obywatelskiego, ze względu na dużą ilość uzgodnień, trudne do oszacowania na te chwilę koszty realizacji i dokumentacji i ww. współpracę.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Bulwar wzdłuż ul. Tynieckiej

Dodatkowe lokalizacje: Bulwar wzdłuż ul. Tynieckiej

Opis projektu

Budowa mariny i dalszy rozwój żeglugi pasażerskiej na Wiśle.

Celem zadania jest dalszy rozwój szlaku żeglugi po Wiśle w kierunku wschodnim. W ramach zadania zakłada się m.in. budowę nowej mariny, przystani jachtowej. Zadanie ma istotne znaczenie rozwojowe, również ze względu na metropolitalne funkcje Krakowa i połączenie drogą wodną z atrakcjami turystycznymi, położonymi w bezpośrednim otoczeniu miasta. 


Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Wisły i dopływów.

Celem zadania jest podjęcie dalszych prac związanych z rewitalizacją i zagospodarowaniem bulwarów rzecznych. Zadanie zakłada uatrakcyjnienie i ożywienie nabrzeży Wisły, uwzględniając przy tym utrzymanie ich w czystości oraz ukwiecenie. Istotnym aspektem, wymagającym podjęcia dalszym prac, jest zagospodarowanie parków rzecznych na cele rekreacyjne, w tym ścieżki rowerowe, małą architekturę sportowo-rekreacyjną, ciągi pieszych itd. dopływów rzeki Wisły.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Zadanie ma istotne znaczenie rozwojowe, ze względu na metropolitalne funkcje Krakowa i połączenie drogą wodną z atrakcjami turystycznymi, położonymi w bezpośrednim otoczeniu miasta. 

Pojawiające się w każdym sezonie letnim prywatne wypożyczalnie kajaków, pontonów i łodzi wykazują jasno coraz większe zainteresowanie sportami wodnymi wśród turystów i mieszkańców Krakowa. Tymczasem dla wszystkich uczestników rekreacji i sportu na rzece Wiśle brakuje podstawowej infrastruktury jak przebieralnie czy łazienka. Taką potrzebę mogłaby z łatwością zaspokoić publiczna barka w roli mariny, wyposażona w szafki i prysznice do wynajęcia przez każdego kto planuje korzystać z rzeki w mieście.  

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt projekt z wyposażeniem 20 000,00 PLN
realizacja realizacja zadania 1 980 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt stworzenie projektu 2019
realizacja zrealizowanie projektu wiosna 2020

Galeria

2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×