Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 33:

Renaturyzacja dzikich plaż w Krakowie

Projekt odrzucony: Wnioskowany projekt obejmuje tereny, na których wszelkie planowane działania wymagają opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinie do ww. Jednostki, która w odpowiedzi wykluczyła możliwość realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego uzasadniając, że: - rzeka na tym odcinku nie jest rzeką naturalną, została zagospodarowana i skanalizowana dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej Miasta Krakowa (proponowane rozebranie bulwaru niskiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Krakowa jest istotnym elementem tej ochrony) oraz jest elementem śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły wykorzystywanym dla potrzeb żeglugi, - poziom rzeki na tym odcinku jest utrzymywany w sposób sztuczny, zależny od wysokości piętrzenia na stopniu wodnym Dąbie w Krakowie, - każde wezbranie i powódź osadza na zakolu Wisły pod Wawelem (miejsce proponowanej plaży) duże ilości namułu, pni drzew, wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia, - realizacja plaży stanowić będzie istotne utrudnienie w żegludze dla jednostek pływających z powodu zawężenia szlaku żeglownego.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: bulwary Wisły

Dodatkowe lokalizacje: Ujście Rudawy i bulwar Poleski.

Opis projektu

Zlikwidowanie betonowych opasek w celu przywrócenia łagodnego wejścia z bulwaru do rzeki w miejscach w których naturalny ruch rzeki odkłada piasek usypując plaże. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

1. Bezpieczeństwo.

Łagodny brzeg w przeciwieństwie do betonowej opaski tłumi fale uspokajając powierzchnie wody, ponadto w razie wypadku wydostanie się na taki brzeg jest zdecydowanie łatwiejsze niż wdrapanie na wysoki próg z jakim mamy do czynienia obecnie na całej długości bulwarów. 
 
2. Sport i rekreacja.
O zapotrzebowaniu na plażę dla mieszkańców Krakowa najlepiej świadczą sztuczne plaże tworzone przez miasto i to dużym kosztem. W ich miejsce proponujemy po prostu nie utrudniać rzece tworzenia plaż naturalnych. 
 
3. Oszczędność.
Likwidacja odkładającego się co roku piasku dzikich plaż stanowi dla miasta cykliczny wydatek. Można go uniknąć pozostawiając plaże w niezmienionym kształcie.
 
4. Estetyka. 
Plaże przywrócą historyczna estetykę okolic Wawelu i Wisły jaka znamy ze starych fotografii. Jest to znacząca poprawa z punktu widzenia rozwoju turystyki.
 
5. Ekologia.
Naturalna plaża oczyszcza wodę rzeki, stanowi miejsce lęgowe dla ptaków i przywraca naturalny, zgodny z przyrodą kształt rzeki. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt projekt inwestycji 20 000,00 PLN
realizacja realizacja inwestycji 1 980 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt projekt inwestycji jesień 2019
realizacja realizacja inwestycji wiosna 2020

Galeria

2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×