Strona archiwalna
Projekt lokalny - Dzielnica I NR 2:

"Opiekun domowy chorego - warsztaty u Helclów"

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica I

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Warsztaty w Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie - nabór otwarty dla mieszkańców Dzielnicy I Stare Miasto

Opis projektu

Celem działań w Projekcie jest zorganizowanie potrzebnej pomocy dla opiekunów rodzinnych (domowych) osób przewlekle chorych, w tym w podeszłym wieku. Opiekunowie rodzinni w zaciszach domowych sprawują bardzo wiele czynności, które wymagają fachowej wiedzy i umiejętności. Wiedza i umiejętności w zakresie opieki i pielęgnacji są niezbędne, aby faktycznie pomóc osobie chorej, szczególnie w podeszłym wieku. Przeprowadzone analizy i doświadczenie wskazują na zapotrzebowanie na tego typu warsztaty i ustawiczne kształcenie. W ramach Projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów praktycznych obejmujących naukę konkretnych umiejętności z zakresu: pielęgnacji, pierwszej pomocy oraz charakterystyki objawów chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera oraz systemu wsparcia dla osób bliskich i sprawujących opiekę nad przewlekle chorymi osobami starszymi. Uczestnik warsztatów dowie się, gdzie udać się po wsparcie w konkretnej sytuacji rodzinnej (np. czy udać się do MOPS i wnioskować o usługi opiekuńcze, czy do placówki zdrowia i wnioskować o wsparcie pielęgniarki środowiskowej, itp.).

UZASADNIENIE PROJEKTU

Stała opieka domowa nad osobą, której niepełnosprawność lub choroba związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych, emocjonalnych, organizacyjnych oznacza konieczność wspierania w każdym elemencie codzienności nie tylko tej osoby, ale także opiekuna rodzinnego. Opiekunowie, szczególnie Ci najbliżsi - rodzinni - czynią na ogół wszystko co w ich mocy, aby zajmować się bliską osobą w możliwie najlepszy sposób. Wielu z nich w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby. Tak ważne jest zatem, aby nauczyć nie tylko jak profesjonalnie opiekować się w domu osobą potrzebującą pomocy, ale wiedzieć (uczyć się) jak nie samemu nie stracić zdrowia, sił tak potrzebnych w wymagającej roli opiekuna rodzinnego. Ponadto przebywanie z innymi uczestnikami warsztatów może przyczynić się do lepszego uspołecznienia opiekunów. Pozwoli także - w kontekście sprawowanej w domu opieki - poznać aspekty organizacyjne systemu pomocy społecznej lub systemu organizacji ochrony zdrowia. Opiekunowie z Dzielnicy I Stare Miasto wskazywali na potrzebę szkoleń z zakresu: udzielania pierwszej pomocy, opieki nad osobą leżącą (zmiana pieluch, przemywanie, zmiana pościeli, karmienie), umiejętności prowadzenia prostych zabiegów medycznych jak oklepywanie, opatrywanie ran itp., przebiegu chorób otępiennych, możliwego wsparcia, komunikacji z chorym. Zadania w projekcie obejmą zatem edukację dla opiekunów rodzinnych – cykl cotygodniowych, trzygodzinnych warsztatów (godziny popołudniowe).

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Warsztaty dla opiekunów rodzinnych. Cykl cotygodniowych, trzygodzinnych warsztatów (godziny popołudniowe). Warsztaty będą realizowane w okresie od 01.02.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r., t.j. 8 miesięcy. 4 w miesiącu po 3 godziny – to jest: 96 godzin warsztatowych. 11 808,00 PLN
Zatrudnienie Koordynatora Projektu Zatrudnienie koordynatora Projektu na umowę cywilno - prawną w okresie od 02.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r., t.j. 10 miesięcy. 10 000,00 PLN
Materiały promujące Projekt Reklama i promocja Projektu: ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa + telewizja regionalna), plakaty, ulotki, korespondencja, strona internetowa. 3 000,00 PLN
Poczęstunek podczas warsztatów Podczas warsztatów przewiduje się drobny poczęstunek: kawa, herbata, sok, ciasto, owoce. 2 000,00 PLN
26 808,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Warsztaty dla opiekunów rodzinnych. Cykl cotygodniowych, trzygodzinnych szkoleń oraz godzinnych warsztatów (godziny popołudniowe). Od 01.02.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r., t.j. 8 miesięcy. 4 w miesiącu po 3 godziny – to jest: 96 godzin warsztatowych.
Zatrudnienie Koordynatora Projektu Zatrudnienie Koordynatora Projektu na umowę cywilno – prawną (np. zlecenie). Od 02.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r., t.j. 10 miesięcy.
Materiały promujące Projekt Reklama i promocja Projektu: ogłoszenia w mediach lokalnych (prasa + telewizja regionalna), plakaty, ulotki, korespondencja, strona internetowa. Od 02.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r., t.j. 10 miesięcy.

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia kompetencji i poczucia wartości wśród opiekunów domowych osób w podeszłym wieku. Prowadzona w ramach projektu grupa wsparcia przyczyni się do wzmocnienia poczucia solidarności wśród opiekunów rodzinnych a także pozwoli stworzyć miejsce, gdzie osoby sprawujące opiekę nad osobami w podeszłym wieku będą mogły dzielić się swoimi doświadczeniami. Projekt pozwoli na uzyskanie przez osoby biorące w nim udział umiejętności i wiedzy niezbędnych w opiece nad osobami zależnymi. Realizacja projektu przewiduje udział około 30-beneficjentów. W warsztatach mogą także uczestniczyć opiekunowie, którzy biorą udział w realizowanych w roku bieżącym warsztatach organizowanych w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2018.
26 808,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×