Projekt ogólnomiejski NR 35:

Natura dla Podgórza

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wielicka

Opis projektu

Posadzenie drzew w rejonie ulicy Wielickiej, rodzaj i ilość drzew do ustalenia z ekspertami do spraw zieleni.

Drzewa będą posadzone do wysokości środków.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Kraków potrzebuje nowych miejsc zieleni, wiele terenów przy ulicy Wielickiej jest zaniedbana i powinna być lepiej zagospodarowana

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Nasadzenia drzew Zakup, nasadzenie i roczna pielęgnacja drzew 30 000,00 PLN
30 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Nasadzenia drzew Zakup i nasadzenie drzew 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Poprawa estetyki terenu i jakości powietrza poprzez powiększenie zasobu zieleni w wyniku posadzenia nowych drzew w rejonie ulicy Wielickiej.
30 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×