Projekt ogólnomiejski NR 42:

Trash Run Nowa Huta

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Nowa Huta, Bieńczyce, Czyżyny, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie

Opis projektu

Trash Run Nowa Huta
To bieg przełajowy podczas którego zawodnicy zbierają śmieci znajdujące się na trasie. Bieg będzie zorganizowany dla różnej kategorii wiekowej a punktacja przyznawana będzie nie tylko za czas przebiegnięcia ale również za właściwą segregację śmieci zebranych podczas biegu. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Sport i Edukacja Ekologiczna w jednym! 

Bieg ma za zadanie łączyć promocję zdrowia z postawami proekologicznymi. Biegi są jednym z najpopularniejszych rodzajów sportu wśród społeczeństwa. Osoby biegające łączy motywacja do zmian samego siebie. To okazja by również zmieniać postawy na bardziej przyjazne środowisku. Śmieci są największym problemem miast. Łącząc obie dzieciny możemy zmieniać nie tylko siebie a przez własne działania zmieniać najbliższe otoczenie. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Pakiet startowy Przygotowanie pakietów startowych dla uczestników biegów. 1000 szt. x 40 zł 40 000,00 PLN
Zabezpieczenie Zabezpieczenie biegu 25 000,00 PLN
Nagrody Medale i nagrody dla uczestników i zwycięzców. 10 000,00 PLN
75 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Ogłoszenie wydarzenia Ogłoszenie wydarzenia Trash Run Nowa Huta druga połowa 2019
Rozpoczęcie Rozpoczęcie biegu pierwsza połowa 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa
75 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×