Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 43:

Weźże jeździj krakowiaku!

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Przystanki autobusowo-tramwajowe i autobusowe.

Dodatkowe lokalizacje: Przykładowe, najczęściej użytkowane przystanki MPK: -Rondo Mogilskie -Dworzec Główny -Bieżanowska -Rondo Matecznego -Centrum Kongresowe ICE -Plac Centralny -Bonarka -Plac Inwalidów -Krowodrza Górka -Grota-Roweckiego

Opis projektu

Przy najczęściej użytkowanych przystankach autobusowo-tramwajowych oraz autobusowych postawić tablice informacyjne dot. czasu przyjazdu autobusów analogicznie do tego jak jest w przypadku przystanków tramwajowych. Tablice będą informować o czasu do przyjazdu autobusu, jego linii, miejscu docelowym, opóźnieniach , o zmianie ruchu i utrudnieniach, będą one pokazywać również aktualną datę i godzinie oraz będą wyposażone w głośnik, aby po wciśnięciu odpowiedniego guzika osoby niewidome mogły usłyszeć, kiedy odjedzie dany autobus.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Wprowadzenie tablic informacyjnych dot. czasu przyjazdu autobusów zwiększy poziom doinformowania mieszkańców. Może również przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa, jak i zmniejszy powstawanie smogu, ponieważ więcej mieszkańców może zacząć korzystać z komunikacji miejskiej. Projekt może zmniejszyć poziom frustracji mieszkańców oraz wpłynąć na polepszenie ich nastrojów. Ponadto mieszkańcy będą wiedzieć o opóźnieniach w komunikacji, a w przypadku gdy jakiś autobus się zepsuje i nie przyjedzie będą mogli szybciej zdecydować o zmianie środka transportu. Dodatkowo wyposażenie tablicy w głośnik, aby po wciśnięciu odpowiedniego guzika osoby niewidome mogły usłyszeć, kiedy odjedzie dany autobus, ułatwi tym osobom poruszanie się po mieście.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych na 11 przystankach. Suma kosztu i montażu elektronicznych tablic na 11 przystankach autobusowych i autobusowo-tramwajowych jest szacunkowe. Realne koszty zależą od przetargu na zakup i ilości przystanków, na których ów tablice zostaną zamontowane. 1 700 000,00 PLN
1 700 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji projektowej Opracowanie dokumentacji projektowej 2020 r.
Realizacja Montaż tablic z włączeniem do systemu 2021 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: OPINIA POZYTYWNA Długoterminowe skutki realizacji zadania: Ustawienie tablic informacyjnych zwiększy poziom doinformowania mieszkańców. Informacja o opóźnieniach pomoże podjąć decyzję o zmianie środka transportu; ponadto osoby niewidome po naciśnięciu przycisku będą mogły się dowiedzieć o czasie odjazdu danego autobusu, co ułatwi im poruszanie się po mieście.
1 700 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×