Projekt ogólnomiejski NR 214:

SZYBCIEJ I CISZEJ TRAMWAJEM! - montaż nowoczesnego rozjazdu

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rozjazd tramwajowy i krzyżownice przy pętli Mały Płaszów

Opis projektu

Projekt zakłada montaż nowoczesnych i cichych rozjazdów, po których tramwaje będą mogły jeździć z prędkością do 50 km/h wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. Obecnie tramwaje zbyt długo opuszczają skrzyżowania poruszając się z prędkością do 10 km/h, co skutkuje blokowaniem przeciwnego kierunku ruchu samochodów bądź komunikacji miejskiej. Dzięki realizacji tego projektu i stopniowemu wprowadzaniu tej technologii w całym mieście, skróci się czas podróży tramwajami, które znacznie szybciej opuszczą skrzyżowania, a mniejszy hałas poprawi komfort życia mieszkańców.
 
Miejsce realizacji projektu wraz z obecnie obowiązującym ograniczeniem prędkości do 10 km/h - rozjazd i krzyżownice przed wjazdem na pętlę Mały Płaszów, gdzie na co dzień kursują linie 11, 20.
 
1) Opracowanie dokumentacji technicznej - przygotowanie projektu, przeprowadzenie badań i uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej dla zwrotnicy tramwajowej i krzyżownic głębokorowkowych. 
 
2) Opracowanie dokumentacji technicznej - przygotowanie projektu, przeprowadzenie badań i uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej dla nowych profili obręczy. Nie trzeba zamawiać nowych obręczy, bo poniższe tramwaje mają zamawiane szerokie obręcze nieobrobione:
 • NGT6 108 mm
 • E1+c3 124 mm
 • N8S/C 110 mm
 • GT8S/C/N 114 mm
 • EU8N 114 mm
Potem MPK Kraków w obróbce końcowej frezuje na węższy profil. Wobec czego wystarczy zmienić sposób obróbki obręczy w sposób stopniowy - podczas rutynowych przetoczeń bądź wymiany obręczy wskutek zużycia eksploatacyjnego, co nie będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych w postaci zakupu nowych obręczy. Dzięki temu ponad 100 tramwajów będzie miało już szerokie obręcze i będzie można zastosować testowo krzyżownice głębokorowkowe na pętli Mały Płaszów, gdzie tabor wielkopojemny - NGT8, 126N, 2014N - nie jeździ liniowo i nie ma uzasadnienia w potokach pasażerskich.
 
3) Roboty budowlane związane z wymianą 1 kompletu rozjazdów (zwrotnica+krzyżownica), 8 krzyżownic oraz szyn łączących przed wjazdem na pętlę Mały Płaszów - demontaż 1 zwrotnicy, 9 krzyżownic i szyn łączących na podbudowie betonowej z śrubowo-sprężystym przytwierdzeniem szyn oraz montaż 1 nowej zwrotnicy, 9 krzyżownic i szyn łączących na podbudowie betonowej z śrubowo-sprężystym przytwierdzeniem szyn wraz z nowym oznakowaniem:
 
 • ZWROTNICA NAJAZDOWA (1 sztuka)
  • z napędem zwrotnicowym sterowanym systemem podczerwieni produkcji Grupy ZUE S.A., ogrzewana
  • prędkość przejazdu w relacji:
   • skrętnej: minimum 20 km/h 
  • rozjazd i szyny łączące wykonane z profilu szyny kolejowej (w miarę możliwości) - gatunek stali: R350HT, twardość: min. 390HBW
  • iglice wysokie (w miarę możliwości)
  • sterowanie bezprzewodowe zwrotnicy możliwe przy prędkości tramwaju 50 km/h wraz z odpowiednim rozmieszczeniem czujników odbierających sygnał z tramwaju
 
 • KRZYŻOWNICA GŁĘBOKOROWKOWA (9 sztuk)
  • prędkość przejazdu w relacji:
   • na wprost: 50 km/h (wyjazd z pętli Mały Płaszów w stronę centrum)
   • skrętnej: minimum 20 km/h (wjazd na pętlę Mały Płaszów od strony centrum)
  • dane techniczne
   • maksymalna szerokość rowka na toku głównym: 30 mm
   • maksymalna szerokość rowka na toku zwrotnym: 34 mm
   • maksymalne zużycie rowka: 3 mm
   • maksymalny kąt krzyżownicy dla szerokości obręczy 105 mm i szerokości obrzeża 21,5 mm: 30,37°
  • zbudowana z materiałów najwyższej jakości i wytrzymałości, które zapewnią wysoką odporność na zużycie i wieloletnią eksploatację


Krzyżownice głębokorowkowe w sieci tramwajowej są powszechnym rozwiązaniem na świecie - powyżej przykład z Berlina.
 
 • OZNAKOWANIE (zamontowane do sieci trakcyjnej i/lub słupów trakcyjnych, sygnalizatorów świetlnych)
  • znak BT-1 ograniczenie prędkości do 50 km/h (wyjazd z pętli Mały Płaszów w stronę centrum)
  • znak BT-1 ograniczenie prędkości do 20 km/h* (wjazd na pętlę Mały Płaszów od strony centrum)
* jeśli geometria rozjazdu umożliwi wyższą prędkość w relacji skrętnej niż 20 km/h, to znak BT-1 dla relacji skrętnej należy dostosować do maksymalnej możliwej prędkości

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji tego projektu i stopniowemu montażowi takich rozjazdów w całym mieście:

 • Pasażerowie komunikacji miejskiej zyskają na bezpieczeństwie, czasie i komforcie podróży
 • Mieszkańcy docenią mniejszy hałas i wibracje wydawane przez przejeżdżające tramwaje
 • Kierowcy samochodów przestaną narzekać na tramwaje zbyt długo opuszczające skrzyżowanie
 • Zarządca infrastruktury doceni niższy koszty eksploatacji, łatwiejszą regenerację i wysoką trwałość

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych aprobat jednostek certyfikujących opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych aprobat jednostek certyfikujących 200 000,00 PLN
wykonanie rozjazdu oraz roboty budowlane i montażowe wykonanie rozjazdu oraz roboty budowlane i montażowe 1 000 000,00 PLN
1 200 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych aprobat jednostek certyfikujących opracownie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych aprobat jednostek certyfikujących 2020-2021
wykonanie rozjazdu oraz roboty budowlane i montażowe wykonanie rozjazdu oraz roboty budowlane i montażowe 2022

Galeria

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Montaż nowoczesnego rozjazdu tramwajowego z krzyżownicą głębokorowkową we wskazanej lokalizacji ma przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości związanych z hałasem oraz do szybszego pokonania trasy przez tramwaj.
1 200 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×