Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 215:

SZYBCIEJ TRAMWAJEM przez Rondo Grzegórzeckie

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Rondo Grzegórzeckie

Opis projektu

Projekt zakłada wydłużenie trzech peronów przystankowych na Rondzie Grzegórzeckim . Umożliwi to sprawniejszą obsługę pasażerską przystanku przez kilka pojazdów komunikacji miejskiej jednocześnie, upłynniając ruch i zmniejszając liczbę wzajemnego blokowania się tramwajów i autobusów na środku tarczy ronda, do których obecnie dość często dochodzi w godzinach szczytu.

 
Rondo Grzegórzeckie - peron przystankowy północny w kierunku Ronda Mogilskiego
 
Rondo Grzegórzeckie - peron przystankowy południowy w kierunku Zabłocia
 
Rondo Grzegórzeckie - peron przystankowy zachodni w kierunku Hali Targowej
 
1) Opracowanie dokumentacji technicznej - przygotowanie projektu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
 
2) Realizacja robót budowlanych na Rondzie Grzegórzeckim:
 • peron przystankowy północny w kierunku Ronda Mogilskiego
  • wydłużenie przystanku
  • przesunięcie pasu włączania
  • postawienie 4 nowych ławek
 • peron przystankowy południowy w kierunku Zabłocia
  • wydłużenie przystanku
  • przesunięcie pasu włączania
  • postawienie 4 nowych ławek 
 • peron przystankowy zachodni w kierunku Hali Targowej
  • wydłużenie przystanku
  • przestawienie 1 słupa trakcyjnego
  • postawienie 2 nowych ławek 

3.Realizacja wg rankingu z pkt.2 w zależności od kosztów wydłużenia poszczególnych peronów

UZASADNIENIE PROJEKTU

Dzięki realizacji tego projektu:

 • pasażerowie komunikacji miejskiej zyskają na czasie i komforcie podróży
 • zmniejszy się liczba wzajemnego blokowania tramwajów i autobusów na środku tarczy ronda
 • zwiększy się przepustowość ronda i płynność ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Roboty budowlane Rozbiórka i przeniesieni kolidującej infrastruktury oraz wydłużenie peronów przystankowych 1 940 000,00 PLN
Dokumentacja techniczna Projekt + niezbędne pozwolenia i opinie 60 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji technicznej 2020 r.
Realizacja robót Realizacja robót 2021 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: OPINIA POZYTYWNA – Warunkowo Realizacja wniosku wg rankingu (w zależności od kosztów wydłużenia poszczególnych peronów) . Skutki : W przypadku wydłużeniu przystanków tramwajowych zmniejszy się liczba wzajemnego blokowania tramwajów i autobusów na środku tarczy ronda a tym samym zwiększy się przepustowość ronda oraz płynność ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego co w efekcie przyczyni się do poprawy sytuacji ruchowej na Rondzie Grzegórzeckim a pasażerowie komunikacji miejskiej zyskają na czasie i komforcie.
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×