Projekt ogólnomiejski NR 99:

W zdrowym ciele zdrowy duch

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Maćka z Bogdańca na działce nr 127/93, obręb 76 Podgórze

Opis projektu

Zadanie zakłada budowę placu do Street workout oraz w miarę możliwości środków finansowych montaż elementów małej architektury np. ławek, koszy na śmieci czy stojaków na rowery.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W tej części osiedla powstał plac zabaw dla dzieci i brakuje miejsca, gdzie czas mogli by spędzić dorośli. Jest to miejsce gdzie wiele osób z całego miasta, korzystają z lasów Tynieckich, które są płucami naszego Miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam teren sportu i rekreacji. Od 11 lat Dzielnica VIII Dębniki stara się zrealizować koncepcję zagospodarowania tego terenu, jednak ze względu na braku funduszy nigdy nie doszła do skutku. Siłownia zewnętrzna street workout zwiększy atrakcyjność tego terenu. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
dokumentacja projektowa opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie uzgodnień 10 000,00 PLN
Realizacja Zakup i montaż zestawu street workout 35 000,00 PLN
45 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii, uzgodnień I-II kwartał 2020
Realizacja projektu Wykonanie robót budowlanych III kwartał 2020 - IV kwartał 2020

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada stworzenie miejsca gdzie osoby dorosłe będą mogły spędzać swój wolny czas. Zestaw do street workout zwiększy atrakcyjność wskazanego terenu. Głównym założeniem jest aktywizacja społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu.
45 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×