Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 46:

Żaglówki szkoleniowe na AZS Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Zalew Bagry Wielkie w Krakowie

Opis projektu

Projekt ma na celu odbudowę zaplecza sprzętowego harcerskich wodniaków zrzeszonych we wszystkich działających w Krakowie organizacji harcerskich i skautowych. W konsekwencji pozyskanie żaglówek szkoleniowych podniesienie umiejętności żeglarskich zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów z organizacji harcerskich i skautowych. 

Celem projektu jest zakup żaglówki niezbędnej do szkolenia na stopień żeglarza jachtowego oraz żaglówek klasy optimist do szkolenia najmłodszego pokolenia żeglarzy rozpoczynających dopiero przygodę z żeglarstwem.
Żaglówki szkoleniowe pozwolą w konsekwencji na odbudowanie drużyn wodnych i żeglarskich w Krakowie, a także umożliwią
specjalizację obecnych drużyn harcerskich w kierunku żeglarstwa. W konsekwencji posiadanie nowego sprzętu żeglarskiego
pozwoli na zwiększenie atrakcyjności zajęć oferowanych przez drużyny harcerskie/skautowe. Żaglówki szkoleniowe zapewnią w
pełni samodzielne funkcjonowanie Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej nad zalewem Bagry Wielkie w Krakowie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W związku z blisko stu letnimi tradycjami żeglarskimi krakowskich harcerzy, którzy stawali się wykwalifikowanymi załogami i
oficerami wielu polskich jachtów pływających po polskich jeziorach, Bałtyku oraz morzach i oceanach całego świata, warto
kultywować żeglarskie tradycje wśród obecnych harcerzy. Ostatnie lata nie sprzyjały działalności żeglarskiej wśród harcerzy w
związku z wysokim kosztem sprzętu żeglarskiego, na który nie mogli sobie pozwolić harcerze i skauci.
Obecnie udało się odbudować bazę żeglarską dla harcerzy nad zalewem Bagry, gdzie działa Harcerska Stanica Żeglarska.
Jednakże wyposażenie Stanicy to niemal zabytkowe żaglówki i sprzęt pływający pamiętający jeszcze lata 80 XX wieku. Aby w
pełni z tej bazy mogło korzystać ponad 3 000 krakowskich harcerzy i skautów należy im udostępnić nowoczesny i bezpieczny
sprzętu pływający. Dzięki żaglówce szkoleniowej będzie można przeszkolić kolejne pokolenia harcerskich wodniaków i pozyskać kadrę do dużyn żeglarskich, a dzięki optimistom będzie można rozwinąć działalność żeglarską wśród młodszych harcerzy i zuchów oraz zaszczepić im żeglarskiego bakcyla Wykwalifikowana kadra pozwoli powiększyć ofertę atrakcyjnych zajęć dla członków harcerskich organizacji działających na terenie Krakowa. Interesujące zajęcia żeglarskie pozwolą dotrzeć do większej grupy odbiorców, którzy w ciekawy sposób będą mogli spędzać wolny czas oraz pozwolą na rozwój ich zainteresowań.
Nowoczesna żaglówka pozwoli na rozwój działalności żeglarskiej oraz pozwoli na zwiększenie liczby osób, które będą mogły
czynnie uprawiać ten fascynujący sport, zapewni również bezpieczeństwo prowadzonych zajęć żeglarskich.
Celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie wśród członków wszystkich organizacji harcerskich i
skautowych. Realizacja projektu zachęci do aktywnego spędzania czasu w bardzo ciekawej formie.
Celem zajęć jest zaszczepienie wśród harcerzy oraz ich rodzin pasji żeglarskiej i zamiłowania do sportów wodnych. Realizacja
projektu przyczyni się do aktywizacji sportowej i integracji harcerzy z różnych organizacji harcerskich działających na terenie
Krakowa.
Wspólne zajęcia dla harcerzy oraz ich rodzin pozwolą na miłe i efektywne spędzanie wolnego czasu oraz wpłyną pozytywnie na
kondycję psycho-fizyczną mieszkańców Krakowa (harcerzy i ich rodzin). Zakup nowych żaglówek pozwoli na: rozwój aktywności
sportowej na świeżym powietrzu, działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku
młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
W przyszłości projekt zapewni bezpłatny udział członków drużyn harcerskich w zajęciach żeglarskich, bez względu na ich status
materialny. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rozwijania przez młodzież umiejętności, kompetencji, realizacji pasji
czy znalezienia formy spędzania wolnego czasu. Nowoczesna żaglówka zapewni bezpieczne żeglowanie i będzie mieć bardzo
pozytywny wpływ na osoby, które nie mają takich możliwości, aby nauczyć się żeglować z powodów finansowych.
Realizacja projektu pozwoli na aktywne korzystanie z działań związanych z rewitalizacją otoczenia zalewu Bagry w Krakowie.
Projekt pozwoli na faktyczne wykorzystanie przestrzeni nad zalewem Bagry, dzięki już realizowanym innym projektom.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
zakup jachtu szkoleniowego zakup kabinowego jachtu szkoleniowego 100 000,00 PLN
zakup żaglówek klasy optimist zakup 5 szt. klasy optimist 50 000,00 PLN
150 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
zakup kabinowego jachtu wybór najlepszej oferty kabinowego jachtu szkoleniowego zakup jachtu transport jachtu na teren Harcerskiej Przystani Żeglarskiej nad zalewem Bagry do 31.05.2020 r.
zakup żaglówek klasy optimist wybór najlepszej oferty żaglówek klasy optimist zakup żaglówek transport na teren Harcerskiej Przystani Żeglarskiej nad zalewem Bagry do 31.05.2020 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa.
powrót