Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 47:

Szkolenie żeglarskie dla harcerzy i skautów

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie umiejętności żeglarskich zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów
harcerskich z wszystkich organizacji harcerskich i skautowych działających na terenie miasta Krakowa. Projekt zapewni również rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wśród lokalnej społeczności.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W związku z ponad stu letnimi tradycjami żeglarskimi krakowskich harcerzy, którzy stawali się wykwalifikowanymi załogami i oficerami wielu polskich jachtów pływających po polskich jeziorach, Bałtyku oraz morzach i oceanach całego świata, warto kultywować żeglarskie tradycje wśród obecnych harcerzy. 
Obecnie udało się odbudować bazę żeglarską dla harcerzy nad zalewem Bagry, gdzie działa Harcerska Stanica Żeglarska.
Aby w pełni korzystać z możliwości Stanicy niezbędne jest wyszkolenie kadry żeglarskiej. Wykwalifikowana kadra pozwoli powiększyć ofertę
atrakcyjnych zajęć dla członków harcerskich organizacji działających na terenie Krakowa. Interesujące zajęcia żeglarskie pozwolą dotrzeć do większej grupy odbiorców, którzy w ciekawy sposób będą mogli spędzać wolny czas oraz pozwolą na rozwój ich zainteresowań.
Wyszkolona kadra pozwoli na rozwój działalności żeglarskiej oraz pozwoli na zwiększenie liczby osób, które będą mogły czynnie uprawiać ten fascynujący sport. Wyszkolona kadra zapewni również bezpieczeństwo prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży.
Celem projektu jest upowszechnianie kultury fizycznej w Krakowie wśród członków wszystkich organizacji harcerskich i skautowych. Realizacja projektu zachęci do aktywnego spędzania czasu w bardzo ciekawej formie.
Celem zajęć jest zaszczepienie wśród harcerzy oraz ich rodzin pasji żeglarskiej i zamiłowania do sportów wodnych. Realizacja projektu przyczyni się do aktywizacji sportowej i integracji harcerzy z różnych organizacji harcerskich działających na terenie Krakowa.
Wspólne zajęcia dla harcerzy oraz ich rodzin pozwolą na miłe i efektywne spędzanie wolnego czasu oraz wpłyną pozytywnie na kondycję psycho-fizyczną mieszkańców Krakowa (harcerzy i ich rodzin). Zajęcia sportowe oraz aktywność sportowa na świeżym powietrzu oraz aktywne działanie wspomoże wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się, promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
W przyszłości projekt zapewni bezpłatny udział członków drużyn harcerskich w zajęciach żeglarskich, bez względu na ich status materialny. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rozwijania przez młodzież umiejętności, kompetencji, realizacji pasji czy znalezienia formy spędzania wolnego czasu. Wyszkolenie żeglarskie zapewni bezpieczne żeglowanie i będzie mieć bardzo pozytywny wpływ na osoby, które nie mają takich możliwości, aby nauczyć się żeglować z powodów finansowych.
Realizacja projektu pozwoli na aktywne korzystanie z działań związanych z rewitalizacją otoczenia zalewu Bagry w Krakowie.
Projekt pozwoli na faktyczne wykorzystanie przestrzeni nad zalewem Bagry, dzięki już realizowanym innym projektom.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
szkolenie na stopień żeglarza jachtowego szkolenie 20 osób na stopień żeglarza jachtowego 30 000,00 PLN
szkolenie na stopień jachtowego sternika morskiego szkolenie 10 osób na stopień jachtowego sternika morskiego 20 000,00 PLN
szkolenie na instruktora żeglarstwa szkolenie 5 osób na funkcję Instruktora żeglarstwa 5 000,00 PLN
55 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
szkolenie na stopień żeglarza jachtowego szkolenie na stopień żeglarza jachtowego do końca września 2020 r.
szkolenie na stopień jachtowego sternika morskiego szkolenie na stopień jachtowego sternika morskiego do końca września 2020 r.
szkolenie na instruktora żeglarstwa szkolenie na funkcję Instruktora żeglarstwa do końca września 2020 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Integracja lokalnej społeczności, budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Krakowa
powrót