Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 132:

MINIGOLF w Wioskach Świata

Projekt odrzucony: Projekt nie może być zrealizowany z uwagi na zapisy regulaminu Budżetu Obywatelskiego. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty które są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu Miasta. Działka wskazana w projekcie nie należy do Gminy Miejskiej Kraków, a jest terenem prywatnym.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: kraków

Dodatkowe lokalizacje: ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków

Opis projektu

Na terenie Parku Edukacji Globalnej-Wioski Świata, zarządzanego przez Salezjański Wolontariat Misyjny-Młodzi Światu przy ul. Tynieckiej 39, powstanie POLE do MINIGOLFA.
 
Wioski Świata (www.wioskiswiata.org) to ogromny projekt edukacyjny SWM-Młodzi Światu, realizowany od 2009 r. Na obszarze 3 ha wokół wielkoformatowej mapy świata znajdują się naturalnych wielkości zabudowania z 6 kontynentów (m. in. igloo, chatki afrykańskie i chatka papuaska, jurta mongolska, tipi, budynki ze slumsów południowoamerykańskich), rękodzielnictwo, przedmioty i rekwizyty oraz modele zwierząt z tamtych stron globu. W 2017 r. Wioski Świata jako jedyny projekt z Polski otrzymał nagrodę w konkursie Global Education Innovation Award (najbardziej innowacyjny projekt w obszarze Edukacji Globalnej), za kształtowanie aktywnych postaw społecznych, szerzenie idei wolontariatu oraz wartości ogólnoludzkich, a także tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się w działalność społeczną i publiczną. Tylko w 2018 r. Park Edukacji Globalnej odwiedziło ok. 30 tys. krakowian i turystów.
 
Pole do minigolfa w Wioskach Świata zajmie obszar ok.  1 000 m2 powierzchni całkowitej; obwód – ok. 170 m.
Znajdzie się na nim 12 torów/stanowisk do gry.

Pole zostanie wkomponowane w istniejącą strukturę parku, tworząc naturalne dopełnienie krajobrazu, także jego przyrodniczego/roślinnego wymiaru. Dzięki temu minigolf stanie się integralnym elementem przestrzeni o istniejącym już dużym potencjale rekreacyjnym. Minigolf zostanie wpisany w harmonijny sposób między istniejące już w parku obiekty, co podniesie walory rekreacyjne i poznawcze przedsięwzięcia. Ponadto elementy pola do minigolfa będą stanowić miniatury obiektów, które w skali 1:1  stanowią od lat atrakcję Wiosek Świata. Tak więc np. igloo naturalnych rozmiarów, jakie znajduje się na terenie parku, znajdzie swój odpowiednik na torze golfowym w postaci miniatury igloo (gracz będzie musiał trafić piłeczką w otwór oznaczający wejście do igloo).
Obok pełniących taka funkcję miniatur obiektów, które od lat można zwiedzać w Wioskach Świata, na polu golfowym pojawią się miniatury zwierząt, roślin, rekwizytów, które pochodzą z egzotycznych krajów przede wszystkim Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Wszystkie te elementy będą stanowić integralną część torów, w tym ich przeszkody – urozmaicać grę. Wprowadzenie takich obiektów na polu golfowym pozwoli nie tylko na wzbogacenie samego toru, ale również na zastosowanie w nim oryginalnych, niespotykanych gdzie indziej rozwiązań, także jeżeli chodzi o stopień trudności gry. Na przykład trąba miniaturowego modelu figury słonia, która w naturalnych rozmiarach znajduje się na terenie parku, posłuży jako część toru, po którym będzie przemieszczać się piłka.  Również akcesoria do gry (kije, piłki) będą stylizowane na motywy z Wiosek Świata – zdobione etnicznymi wzorami wywodzącymi się z tych regionów świata, z których przedmioty znajdują się w parku. W ten sposób pole do minigolfa będzie stanowić w jakiejś formie miniaturę Wiosek Świata, co wpłynie na jego atrakcyjność, w tym rekreacyjną, walory estetyczne, także edukacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Elementy minigolfa zostaną wykonane z ekologicznych materiałów (drewno, naturalny kamień) – tak, by przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna korespondowała nie tylko z naturalnym otoczeniem, ale także z przesłaniem ideowym Wiosek Świata, którym jest idea zrównoważonego rozwoju. Ponadto miejscami powierzchnia torów będzie budowana zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu, tworząc miejsce do gry w stylu adventure minigolf. Ostatecznie powstanie przestrzeń rekreacyjna pzreznaczona zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych graczy.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Park Edukacji Globalnej-Wioski Świata to miejsce szczególne, a nawet unikatowe, nie tylko w skali Krakowa, czy tez kraju, ale Europy. Mieszkańcy Krakowa i turyści odwiedzają park nie tylko po to, żeby dowiedzieć się, jak żyją ludzie na innych kontynentach, ale również by spędzić w tym niezwykłym otoczeniu czas. Mało kto poprzestaje tutaj na zwiedzaniu obiektów. Zdecydowana większość osób pozostaje na terenie parku jeszcze przez długie godziny, ciesząc się wyjątkowo urokliwym położeniem miejsca, piękną przyrodą, ciszą i spokojem. To idealna przestrzeń do zabawy dla dzieci i na piknik dla całych rodzin.  Najmłodsi i ich rodzice czują się na tym ogrodzonym i zabezpieczonym terenie komfortowo. Salezjański Wolontariat Misyjny-Młodzi Światu dokłada wszelkich starań, aby uprzyjemnić i uczynić bardziej atrakcyjnym ten czas spędzany przez krakowian w Wioskach Świata. Organizuje imprezy, w okresie letnim działa tu kino plenerowe, co roku mieszkańcy pojawiają się w parku na święcie ziemniaka. Jednak nadal brakuje na tym terenie atrakcji, która pozwalałaby bardziej aktywnie spędzić dzień, jednocześnie nie zakłócając błogiego, nawet idyllicznego krajobrazu, który charakteryzuje to miejsce. Jest to bardzo potrzebne: w Krakowie zdecydowanie brakuje form aktywnego, ale zarazem spokojnego spędzania czasu przez rodziny z dziećmi.

Wioski Świata spełniają wszystkie wymogi konieczne do stworzenia MINIGOLFA. Stanowią wręcz idealne miejsce na realizację takiego przedsięwzięcia. W parku znajduje się odpowiednia przestrzeń, otoczona piękną zielenią. Enklawa przyrody praktycznie w centrum miasta, jaką jest Park Edukacji Globalnej, sprzyja tego rodzaju rekreacji. Miejsce jest doskonale skomunikowane – dojazd autobusem od strony ulicy Praskiej i węzłowy przystanek tramwajowy w niedalekiej odległości. Samochodem można podjechać pod samo wejście i zaparkować na jednym z trzech parkingów, gdzie bez problemu mieści się równocześnie kilka autokarów. Co jednak bardzo ważne, jadąc wzdłuż Wisły w stronę Tyńca, wystarczy skręcić w lewo mniej więcej na wysokości Salwatora na przeciwległym brzegu i po przejechaniu zaledwie paru metrów znajdziemy się już w Wioskach Świata. Z takiej możliwości korzystają tłumnie krakowianie, którzy od kwietnia do października każdego roku masowo przemierzają tę trasę w jednym i drugim kierunku. Ponadto w tej części miasta nie znajdują się żadne, poza placami zabawa dla dzieci, tego rodzaju obiekty rekreacyjne. Ośrodków minigolfa w całej Polsce jest raptem kilkanaście, zatem nowe pole golfowe w Krakowie byłoby atrakcją, nie tylko miasta, ale i regionu. Z pewnością pole do minigolfa w Parku Edukacji Globalnej wypełni tę lukę w wyjątkowo atrakcyjny sposób. Zważywszy na fakt, że ta część Krakowa ma charakter zdecydowanie rodzinny, dodatkowo podnosi wartość dla krakowian takiego właśnie miejsca. Minigolf przecież, to rekreacja absolutnie bezpieczna, dostępna dla osób w każdym wieku, w tym dzieci; nie wymagająca specjalnego przygotowania czy też stroju. Takich form rodzinnego spędzania czasu w Krakowie wciąż brakuje. Ponadto minigolf będzie wkomponowany nie tylko w krajobraz naturalny, ale także w wyjątkowy kontekst edukacyjno-kulturowy, jaki tworzą Wioski Świata. W aranżacji pola minigolfowego zostaną wykorzystane elementy, które bezpośrednio nawiązują do tego, co znajduje się w parku – wielkoformatowej mapy świata, obiektów naturalnej wielkości i rekwizytów/rękodzielnictwa z różnych kontynentów. W tej sposób rekreacja będzie miała też wymiar poznawczy i edukacyjny, adresowany przede wszystkim do dzieci. Wszystko to uczyni z minigolfa w Wioskach Świata miejsce nie tylko wyjątkowe, ale unikatowe na mapie Krakowa.

Niepodważalną zaletą minigolfa usytuowanego w przy Tynieckiej 39 będzie fakt, że Salezjański Wolontariat Misyjny dysponuje szeroko rozbudowana infrastrukturą bezpośrednio przylegającą do parku. Znajduje się tutaj zarówno pełny sanitariat, jak i niewielka infrastruktura gastronomiczna. Ponadto w razie nagłego załamania pogody istnieje możliwość schronienia się w licznych budynkach na terenie Wiosek Świata – zarówno tych, które stanowią element ekspozycji parku, jak i tych, które do niego bezpośrednio przylegają, pełniąc funkcję przestrzeni eventowej.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Przygotowanie projektu minigolfa oraz projektów przeszkód, miniatur, rekwizytów itp. Projekt będzie miał charakter kompleksowy: zostaną w nim ujęte zarówno elementy techniczne i architektoniczne, jak i estetyczno-edukacyjne. 12 000,00 PLN
Przygotowanie terenu pod pole do minigolfa Teren, na którym będzie się znajdowało pole do minigolfa wymaga korekt terenu - tak, by z jednej strony gra była możliwa pod względem technicznych, z drugiej natomiast - miała ciekawy i urozmaicony charakter. 7 000,00 PLN
Produkcja torów/stanowisk oraz elementów ozdobnych i przeszkód Produkcja dot. także m. in. miniatury modeli obiektów mieszkalnych, zwierząt, akcesoriów, itp. Podstawowym materiałem do produkcji torów będzie drewno. 60 000,00 PLN
Montaż wszystkich elementów pola do minigolfa Zamontowane na polu elementy do gry w minigolfa zostaną także poddane wieloaspektowym testom - tak, by pole nie tylko spełniało wszystkie wymogi, ale również służyło jak najdłużej bez konieczności remontów. 15 000,00 PLN
Zakup i montaż oświetlenia minigolfa 20 kinkietów ogrodowych wraz z montażem (ok. 170 zł/1 szt.). Ze względu na położenie pola do minigolfa oraz jego dostępność, zwłaszcza podczas wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, teren rekreacyjny będzie czynny także do godzin późnowieczornych, co stwarza konieczność odpowiedniego oświetlenia terenu. 3 400,00 PLN
Zakup akcesoriów do gry oraz ich ozdobienie 20 kijów (6 dla dorosłych + 7 średnich + 7 dla dzieci) ozdobionych motywami etnicznymi korespondującymi z motywami przewodnimi Wiosek Świata 4 000,00 PLN
Zakup piłeczek do minigolfa oraz ich zdobienie 100 piłeczek/1 szt. ok. 7 zł 9waga 48 g) oraz ich zdobienie motywami etnicznymi korespondującymi z motywami przewodnimi Wiosek Świata. 2 500,00 PLN
Uroczyste otwarcie pola minigolfowego w Wioskach Świata Dzień otwarty w Wioskach Świata połączony z wydarzeniami promującymi pole minigolfowe (zwiedzanie Wiosek Świata z przewodnikami, konkursy, gry i zabawy dla dzieci), nauka gry w minigolfa, minizawody minigolfowe. 10 000,00 PLN
113 900,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie szczegółowego projektu pola do minigolfa w Wioskach Świata. Projekt będzie zawierał wszystkie elementy minigolfa - nie tylko w wymiarze rekreacyjno-sportowym, ale także edukacyjnym. styczeń-luty 2020
Realizacja projektu - przygotowanie terenu, produkcja elementów toru, zakup rekwizytów. Prace nad terenem pola minigolfowego oraz produkcja/zakup jego wyposażenia. marzec-maj 2020
Instalacja elementów minigolfa w terenie. Prace montażowe minigolfa na uprzednio przygotowanym terenie. maj-czerwiec 2020
Testowanie pola do minigolfa. Próby testowe minigolfa. maj-czerwiec 2020
Uroczyste otwarcie minigolfa w Wioskach Świata. Promocja pola minigolfowego adresowana do krakowian. Dzień otwarty w Wioskach Świata połączony z wydarzeniami promującymi pole minigolfowe (zwiedzanie Wiosek Świata z przewodnikami, konkursy, gry i zabawy dla dzieci), nauka gry w minigolfa, minizawody minigolfowe. lipiec 2020

Galeria

113 900,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×