Projekt ogólnomiejski NR 157:

Swingowe wakacje - warsztaty artystyczne dla dzieci

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Dom Kultury Kolejarza, ul. Św. Filipa 6

Dodatkowe lokalizacje: Planty - Altana

Opis projektu

Warsztaty artystyczne dla dzieci odbywałyby się w samym centrum Krakowa - w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Św. Filipa lub na krakowskich Plantach (w zależności od pogody i charakteru zajęć).
 
Celem warsztatów jest zdobycie przez dzieci podstawowej wiedzy o tańcach swingowych - ich historii i cechach szczególnych, a także rozwój poczucia rytmu i wrażliwości na muzykę oraz poznanie podstawowych instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez zespoły swingowe.
 
Warsztaty prowadzone w formie bloków tematycznych będą obejmowały:
- naukę podstawowych kroków jazzowych i opartych na nich prostych choreografii do muzyki swingowej;
- spotkania poświęcone poznawaniu instrumentów jazzowych (grupę odwiedzaliby muzycy wraz ze swoimi instrumentami i opowiadali o ich historii, budowie, technice gry);
- warsztaty piosenkowe poświęcone pisaniu i nagrywaniu piosenek.
 
Nauka tańca
Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy tańca, którzy nie tylko zaprezentują wybrane figury, ale również opatrzą je odpowiednim komentarzem. Poznane na zajęciach kroki zostaną wykorzystane do stworzenia prostych choreografii. Dzieci będą mogły również wymyślać i tworzyć samodzielnie proste układy taneczne.
 
Poznawanie instrumentów
Dzieci odwiedza muzyk wraz ze swoim instrumentem. W trakcie warsztatów wykonuje parę fragmentów dobrze znanych wszystkim melodii. Dzieci mają możliwość zobaczyć z bliska instrument, dotknąć go, a nawet na nim zagrać!
 
Pisanie piosenek
W trakcie warsztatów dzieci, pod okiem kompozytora wspólnie wymyślą tekst i skomponują melodię do piosenki o dowolnej tematyce. Kompozytor opowie o swojej pracy i zasadach pisania piosenek. Zaprezentuje parę swoich piosenek i poprowadzi przy nich zabawy.
 
Nagrywanie piosenek
Dzieci będą miały możliwość udziału w nagraniu piosenki. Dowiedzą się o procesie nagrywania piosenek i pracy producenta muzycznego. Będą miały możliwość zobaczyć w działaniu profesjonalny sprzęt nagraniowy. Tak nagrana piosenka może zostać wydana na płycie i być świetnym prezentem dla rodziców, dziadków.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest zaproponowanie młodym mieszkańcom miasta ciekawych, wartościowych zajęć tanecznych i muzycznych w okresie wakacyjnym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt wynajmu sali na zajęcia 8 000,00 PLN
Polisa Koszt związany z ubezpieczeniem dla uczestników warsztatów. 2 000,00 PLN
Zaiks Opłata dotyczy licencji na utwory muzyczne, które będą wykorzystywane na potrzeby prowadzenia zajęć dla dzieci. 1 000,00 PLN
Promocja wydarzenia Przygotowanie oprawy graficznej oraz wydruk materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, broszurki informacyjne) oraz materiałów pomocniczych dla uczestników zajęć. 5 000,00 PLN
Oprawa fotograficzna wydarzenia 3 000,00 PLN
Obsługa administracyjno-księgowa wydarzenia Kontakt z mediami, obsługa uczestników, korespondencja bieżąca, umowy i faktury. 2 000,00 PLN
Przygotowanie strony internetowej projektu 3 000,00 PLN
Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty Wynagrodzenie dla instruktorów tańca, muzyków. 18 000,00 PLN
42 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Przygotowanie oprawy graficznej przedsięwzięcia oraz stworzenie strony internetowej d Początek roku 2020
Promocja wydarzenia Pierwsza połowa 2020 roku
Przygotowanie szczegółowego harmonogramu warsztatów Kwiecień 2020
Podpisanie umów z osobami prowadzącymi warsztaty oraz z fotografem Maj 2020
Podpisanie umowy z Zaiksem Czerwiec 2020
Opłacenie polisy Czerwiec 2020
Początek warsztatów 1.07.2020
Koniec warsztatów 28.08.2020
Podsumowanie i rozliczenie projektu wrzesień 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie opiniuje projekt nr BO.OM.157/19 pn. „Swingowe wakacje – warsztaty artystyczne dla dzieci”, z zastrzeżeniem, że w przypadku organizacji warsztatów w Altanie na Plantach podanej jako drugie miejsce ewentualnej realizacji, miejska instytucja kultury – Krakowskie Forum Kultury, jako zarządca Altany, zastrzega sobie prawo do ustaleń terminowych. KFK jako Organizator dużej ilości wydarzeń w ww. miejscu ma ograniczoną ilość dostępnych wolnych terminów w wakacyjne miesiące roku 2020. Wnioskodawca został o tym fakcie poinformowany osobną korespondencją. Realizacja projektu w Domu Kultury Kolejarza oraz Altanie na Plantach pozwoli dzieciom na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu, uwrażliwi na muzykę oraz pozwoli zdobyć wiedzę o tańcach swingowych i instrumentach muzycznych.
42 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×