Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 167:

Kompozytowa kładka rowerowa nad rzeką Prądnik

Projekt odrzucony: PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNO - PRAWNEJ Zadanie nr BO.OM.167/19 Nazwa: Kompozytowa kładka rowerowa nad rzeką Prądnik. OPINIA NEGATYWNA Uzasadnienie opinii negatywnej: W Budżecie Miasta Krakowa na 2019r. oraz WPF-WPI na 2020r. znalazło się zadanie pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie” – nr budżetowy zadania ZDMK/T1.232/18. Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj, którego zakres obejmuje opracowanie stosownej dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżki rowerowej wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą (Prądnik). W chwili obecnej trwa przygotowanie materiałów przetargowych do zlecenia zadania. Ponadto informujemy, że łączny szacunkowy koszt wykonania przedmiotowego zadania zgodnie z opracowanym PFU wyniesie 9 698 064,15 PLN brutto W związku z powyższym: - zgodnie z Rozdziałem 4 § 16.1 pkt 4) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa z dnia 13.03.2019r.: nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. - zgodnie z Rozdziałem 4 § 16.1 pkt 2) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa z dnia 13.03.2019r.: nie mogą być realizowane projekty których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 12 ust. 2 do 3 regulaminu. Limit finansowy dla zadań ogólnomiejskich wynosi 2 000 000,00PLN

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Kładka ułatwi jazdę rowerem wzdłuż Wisły od Mogiły aż na  Salwator bez zsiadania z siodełka. Konstrukcja kompozytowa jest nowatorska,lekka, "bezobsługowa" i odporna na warunki atmosferyczne. Powstaje z odpadów PE np butelek pet, które można zebrać wśród krakowian. Politechnika Gdańska opracowała projekt takiej kładki (   https://ctwt.pg.edu.pl/aktualnosci1/-/asset_publisher/JznhHkxS1oUV/content/lekka-kladka-z-tworzywa-sztucznego-dla-pieszych-i-rowerzystow )       a firma Roma z Torunia je produkuje.      

Projekt dotyczy budowy samej kładki tj. przęsła i dwóch podpór, cała reszta  inwestycji   -   budowa  ścieżek rowerowych dojazdowych do kładki i od kładki,  pozostaje w gestii miasta Kraków.  Konieczna jest jej odpowiednia, właściwa  lokalizacja uwzględniająca niebezpieczeństwo powodzi.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ułatwienie przejazdu rowerzystów, poprawa ich bezpieczeństwa przemieszczania  się wzdłuż brzegów Wisły, możliwy przejazd bez zsiadania z roweru na dystansie ok. 15 -20 km

Kładka z żywicy może stać się kolejną atrakcją turystyczną Krakowa świadczącą o możliwościach innowacyjnych miasta. Producent przęsła może "przyozdobić" ją w różnorodne reklamy np. m.Kraków, dot. budżetu obywatelskiego itp.
Rowerzyści, mieszkańcy Krakowa mogą uczestniczyć w inwestycji poprzez zbieranie odpadów PE będących "wkładem" materiałowym niezbędnym do wykonania przęsła. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
transport Toruń - Kraków szacunek 5 000,00 PLN
projekt budowlany kładki (podpory, pozwolenia itp) szacunek 20 000,00 PLN
koszt przęsła dł. 12 m szr. 2,6 m wycena wg zał. oferty firmy Roma Toruń 118 560,00 PLN
wykonanie podpór szacunek 60 000,00 PLN
203 560,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt budowlany zlecenie i opracowanie projektu budowlanego kładki z uwzględnieniem inf. od firmy Roma, wszelkich wymagań wymagań projektowych, pozwoleń itp 03.2020
zlecenie wykonania przęsła i transport do Krakowa - firma Roma firma Roma Torun 05.2020
budowa podpór kładki, wykonawca z przetargu, konkursu ofert 05.2020
otwarcie kładki połączenie z istniejącymi trasami rowerowymi 06.2020

Załączniki

203 560,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×