Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 51:

Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego.

Projekt odrzucony: PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNO - PRAWNEJ Zadanie nr BO.OM.51/19 Nazwa: Budowa przejścia podziemnego pieszo - rowerowego. OPINIA NEGATYWNA Uzasadnienie opinii negatywnej: W Budżecie Miasta Krakowa na 2019r. oraz WPF-WPI na 2020r. znalazło się zadanie pn.: „Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella – Sawickiego i ul. Orlińskiego” – nr budżetowy zadania ZDMK/T1.235/18. Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj, którego zakres obejmuje opracowanie stosownej dokumentacji projektowej oraz budowę przystanków autobusowych po obu stronach ul. Stella – Sawickiego na wysokości istniejącego skrzyżowania z ul. Orlińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu z ul. Orlińskiego. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy z wyłonionym w przetargu Wykonawcą. Ponadto informujemy, że łączny szacunkowy koszt wykonania wnioskowanego do budżetu obywatelskiego przejścia podziemnego wyniesie 6 502 618 PLN brutto W związku z powyższym: - zgodnie z Rozdziałem 4 § 16.1 pkt 4) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa z dnia 13.03.2019r.: nie mogą być realizowane projekty które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta. - zgodnie z Rozdziałem 4 § 16.1 pkt 2) Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa z dnia 13.03.2019r.: nie mogą być realizowane projekty których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 12 ust. 2 do 3 regulaminu. Limit finansowy dla zadań ogólnomiejskich wynosi 2 000 000,00PLN

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Stella Sawickiego niedaleko wlotu ulicy Orlińskiego.

Opis projektu

Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego łączącego dwa projektowane parki: Parku Lotników przy czyżyńskim hangarze oraz parku wzdłuż ulicy Stella Sawickiego. Obecnie są to dwa oddzielne tereny przedzielone ulicą, dlatego warto zastanowić się nad ich połączeniem zwłaszcza, że najbliższe przejście dla pieszych jest przy przystanku Dywizjonu 303 i na skrzyżowaniu Stella Sawickiego i Al. Jana Pawła. Dodatkowo jako, że parki będą stanowić siedliska mniejszych zwierząt (wiewiórki, zające, jeże) warto, aby miały możliwość bezpiecznego przedostania się przez ulicę Stella-Sawickiego, dlatego mniejsze korytarze również powinny się tam pojawić. W przyszłości wzdłuż Stella Sawickiego ma być poprowadzona linia tramwajowa, dlatego budowa budowa podziemnego przejścia wydaje mi się jak najbardziej uzasadniona. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Obecnie na skrzyżowaniu Orlińskiego ze Stella-Sawickiego nie ma istnieje możliwość przejścia na drugą stronę ulicy. Mieszkańcy Avii i Orlińskiego pracujący w Specjalnej Strefie Ekonomicznej muszą iść do przystanku Os. Dywizjonu 303 w drugą stronę. Przejście podziemnie połączyłoby dwa parki stanowiąc prostą drogę dla mieszkańców chcących korzystać z walorów przyrodniczych. Dodatkowo byłby to idealny korytarz dla mniejszych ssaków chcących dotrzeć do drugiego ekosystemu. 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektu Opracowanie projektu i wstępnego kosztorysu 10 000,00 PLN
Budowa przejścia Przekop i budowa samego przejścia 1 500 000,00 PLN
1 510 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie projektu listopad-grudzień 2019
Rozpoczęcie przekopu i budowa tunelu Przekop i budowa tunelu marzec 2020 - grudzień 2020

Galeria

1 510 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×