Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 67:

Toaleta w Parku Młynówka Królewska

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Młynówka Królewska

Opis projektu

Projekt zakłada montaż ogólnodostępnej toalety w krakowskim parku, w którym nadal nie ma tak podstawowej infrastruktury. 

Toaleta powinna być zamontowana na stałe (czyli nie będą to tzw. ToiToie!), dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz umożliwiająca skorzystanie z toalety przez rodzica/opiekuna z dzieckiem w wózku (najlepiej gdyby w toaletach był dostępny przewijak dla niemowląt).

 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Uzasadniać potrzeby montażu toalet w miejscach tak tłumnie odwiedzanych jak krakowskie tereny zielone chyba nie trzeba :)

 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
projekt opracowanie dokumentacji projektowej 60 000,00 PLN
realizacja posadowienie toalety wg projektu 290 000,00 PLN
350 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
projekt opracowanie dokumentacji projektowej I - IV kw. 2020 r.
realizacja posadowienie toalety wg projektu II - III kw. 2021 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada montaż ogólnodostępnej toalety publicznej w Parku Młynówka Królewska Park Młynówka Królewska stanowi atrakcyjny i popularny rejon rekreacyjno – wypoczynkowy zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i dla mieszkańców innych rejonów Krakowa. Jest często i licznie odwiedzany przez dzieci, młodzież i dorosłych. Posadowienie toalety na terenie Parku poprawi stan infrastruktury w przedmiotowej lokalizacji i zwiększy komfort jego użytkowników.
350 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×