Projekt ogólnomiejski NR 172:

Gdzie sztuka spotyka się z nauką-zajęcia edukacyjno-twórcze

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Gmina Miejska Kraków- wynajęty lokal

Dodatkowe lokalizacje: Kraków - wszystkie dzielnice

Opis projektu

"Gdzie sztuka spotyka się z nauką"  to propozycja ukierunkowana na ukazanie cech wspólnych dwóch potocznie skrajnych dziedzin - nauki ścisłe (matematyka, fizyka itp.) i sztuki piękne. Projekt to szukanie i ukazywanie wspólnych nierozłącznych cech. Projekt obejmował będzie serię warsztatów twórczych oraz naukowych dla mieszkańców Krakowa z dziedzin ścisłych, podczas których każdy znajdzie coś dla siebie. Ma on za zadanie pokazać, że sztuka czerpie spośród nauk ścisłych zarówno w sposób techniczny i jak na bazie inspiracji artystycznych, twórczych. Obejmować będzie:

-zajęcia z matematyki - ciekawostki geometryczne, liczbowe i nie tylko, "matematyczna" interpretacja obrazów

-pokazy eksperymentalne z fizyki, takie jak zjawiska optyczne, zjawiska iluzji, kolorowe rozpraszanie światła na różnych materiałach itd
-pokazy eksperymentalne z chemii i biologii dotyczące barwników, tekstury materiałów itp
-warsztaty fotografii i grafiki komputerowej, foto-manipulacji, itp
-warsztaty plastyczne nawiązujące do tematyki naukowej lub z użyciem technik czerpiących z nauk ścisłych
Główny cel to popularyzacja nauk ścisłych oraz kultury i sztuki. Skierowany jest do wszystkich osób niezależnie od wieku, zamieszkującyhc w Krakowie. 
W celu realizacji projektu zakupione zostaną przybory, przyrządy, urządzenia, materiały dydaktyczne i związane z obsługą zadania. Zakres merytoryczny zadania. Materiały szkoleniowe opracują trenerzy-artyści oraz wykładowcy  (nauczyciele, studenci) mat, fiz , biol, chem. odpowiednio do tematyki zajęć. Drukować je będziemy w postaci prezentacji. Miejscem realizacji warsztatów będzie wynajęta sala szkoleniowa, (rozmowy wstępne). Pomoce dydaktyczne to art. artystyczne, farby, pędzle, podobrazia, brystole itp. Przybory, przyrządy, namiot, stoły, krzesła na piknik naukowy zostaną wypożyczone od firm zajmujących się tą usługą. Zatrudniony będzie personel  - trenerzy, opiekunowie, wykładowcy, artysci, personel pomocniczy i administracyjny. W celu realizacji zadania w jego trakcie w zależności od konkretnych warsztatów i zajeć wynajmowane bedą sale wykładowe, pracownie, mat. dydaktyczne, artystyczne, przybory, i przyrzady. Również zakłądany jest zakup niezbednych materiałów takich jak papier, tonery do drukarki (drukarka wynajęta wraz z biurem), drukowanie, zakup odczynników, mat. dydaktycznych, podreczników i kryptów, mat. biurowych itp. Zakupione będą napoje, dodatkowo art. spożywcze na poczęstunek. Budżet projektu zakłada wynagrodzenie za wynajem lokali dydaktycznych, miejsca pod piknik naukowy, wynagrodzenie personelu administracyjnego i prowadzących, personelu pomocniczego i obsługi zadania. W trakcie trwania projektu zorganizowana bedzie naukowo-artystyczna biesiada (piknik naukowy) z udziałem uczestników projektu, mieszkańców i gości, polegać będzie również na pokazaniu sztuki przestrzennej, obrazów, prezentacji doświadczeń naukowych  i wytworzonej sztuki, przygotowanej przez artystów i uczestników zajęć. Będzie to przyjacielskie spotkanie twórców, mieszkańców, zaproszonych naukowców, studentów, rodzin, artystów i innych gości przy wspólnym poczęstunku i prezentacji prac. Korzyściami płynącymi z realizacji projektu będzie zwrócenie uwagi na rozwój nauk ścisłych i płynacych z tego korzyści, rozwój osobisty, dobre wykorzystanie wolnego czasu, rekreacja, nabycie zdolności manualnych i artystycznych, integracja, reklama i promocja Krakowa, oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Szacowana liczba uczestników projektu: ok.280 osób.
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu ukazanie, że nauki ścisłe to "nie taki diabeł straszny jak go malują", że znajdują zastosowanie nawet w tak bliskich sercu aspektach życia jak sztuka. Ponadto celem projektu jest zbliżenie międzypokoleniowe, poznanie tradycyjnych i nowoczesnych metod tworzenia - czyli od papieru po ekran monitora/tabletu czy tablicy interaktywnej. Założeniem jest popularyzacja nauk ścisłych, ale także wartości estetycznych i poczucia piękna, wrażliwości na sztukę, a także wzmocnienie i rozwój talentów uczestników projektu, zarówno artystycznych jak i naukowych, lub ich odkrycie. Projekt ma na celu rozbudzić ciekawość świata bez względu na to, czy ktoś jest artystą-humanistą czy umysłem ścisłym, ma za zadanie zatrzeć granicę pomiędzy stereotypami dotyczącymi naukowców i artystów. W zajęciach będzie można wziąć udział jako serii lub jednorazowo - w zależności od upodobań uczestników. Jest również odpowiedzią na zainteresowanie zajęciami rękodzielniczymi i rozwojem talentów artystycznych i sztuki
dla mieszkańców Krakowa, zarówno dorosłych, młodzieży i dzieci. Wiele osób wyraża chęć udziału w warsztatach twórczych, malarskich, rękodzielniczych, fotograficznych, w kursach komputerowych związanych z grafiką, obróbką zdjęć. Obecnie jest niewiele bezpłatnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży ale również dla emerytów, rencistów, osób starszych zainteresowanych samorozwojem, sztukami artystycznymi, innowacyjnymi metodami spedzenia ciekawie czasu. Projekt przyczyni się do zainteresowania i rozwoju nauk scisłych, przedmiotów, które nie są lubiane oraz do podniesienia poziomu wiedzy z tego zakresu. Utoruje też droge do zdobycia ciekawych kierunków studiów dla młodzieży, oraz ich samorozwoju. Jest to tez sposób do zacieśniania więzi, integracji i spędzenia interesująco czasu w miłej wspólnej atmosferze. Plener ubogaci i urozmaici te zajęcia. Dodatkowo wspólne wypicie herbaty i ciasteczko spowoduje integrację i zacieśnienie więzi wewnątrz grupy. Projekt przede wszystkim przyczyni się do promocji Krakowa. Uczestnikami projektu będą dorośli, dzieci, młodzież i osoby przebywające na terenie.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Materiały szkoleniowo-dydaktyczne na zajęcia matematyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne- zakup. Notatniki, długopisy - czarne, niebieskie, kolorowe, teczki, ołówki, papier do drukarki- ryzy, papier milimetrowy, linijki, kątomierze, ekierki, cyrkle, krzywki, gumki do mazania, lupy, tkaniny, mini-mikroskopy, syntetyczna skóra, tektura, tarki, tłuczki, nożyki, moździerze kuchenne, lampy na żarówki wolframowe, lasery(wskaźniki): czerwony, zielony, niebieski, itp, szkło, itd. 10 000,00 PLN
Materiały artystyczne i plastyczne na warsztaty rękodzielnicze i plastyczne - zakup Kredki, farby (akrylowe, akwarelowe i plakatowe), podobrazia, kartony, węgiel, gumki chlebowe, farby z barwnikami naturalnymi, pędzle, ołówki, sztalugi - 10 szt. bloki rysunkowe, bloki techniczne, papier milimetrowy, deseczki, wykrojniki, henna, syntetyczna skóra, tektura, tkaniny, papier kolorowy, nici, igły, mulina, tamborki, nożyczki, dłutka, pióra do grawerowania, szkło (np. szklanki, talerzyki), żywica epoksydowa, foremki do żywicy epoksydowej, spinacze, kleje, rozpuszczalniki, wiszery, materiały pomocnicze itp 10 000,00 PLN
Materiały fotograficzne na warsztaty fotograficzne Akcesoria i emulsje do pierwotnej techniki fotograficznej-cyjanotypia, błony czarno-białe (tzw. klisze), koreks, odczynniki do wywoływania zdjęć z klisz fotograficznych, akcesoria do mini studia fotograficznego, , papier fotograficzny, aparat analogowy, materiały do tworzenia aparatów otworkowych-camera obscura itp. 7 000,00 PLN
Wynagrodzenie trenera -prowadzenie zajęć matematycznych i personelu pomocniczego (studenci, praktykanci). Umowa zlecenie/dzieło. 10 godzin lekcyjnych - ciekawostki matematyczne - geometryczne i inne, matematyczna interpretacja obrazów, architektury, fotografii i grafiki komputerowej itp 2 500,00 PLN
Wynajem rzutnika/projektora, tablica multimedialna i inne przybory Wynajem rzutnika na 76 godziny lekcyjne (45 min) (około 38 dni zajęć) 3 800,00 PLN
Wynagrodzenie koordynatora i ksiegowego oraz personelu pomocniczego projektu. Koszty administracyjne projektu. Biuro projektu, urzadzenia biurowe, drukarka, komputer, skaner itp, organizacja sali szkoleniowej, wynajmu sprzętu multimedialnego, zorganizowanie zakupu materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, fotograficznych, rekrutacja uczestników warsztatów i zajęć, rekrutacja prowadzących warsztaty i zajęcia, zarządzanie dokumentacją projektu, organizacja wernisażu po-projektowego. Koszt materiałów biurowych, papier, toner, segregatory,teczki, koszulki, listwy bindujace, koperty, poczta-znaczki itp. 18 000,00 PLN
Wynajem sali szkoleniowej(9 laboratorium) - zajęcia matematyczne Zajęcia: ciekawostki matematyczne - 4 spotkania po 2 godziny lekcyjne (45 min) z 15 min przerwą kawową, grupy 6-8 osobowe + 1 spotkanie 2 godziny lekcyjne (45min) matematyczna sztuka w ujęciu cyfrowym; łącznie 10h 1 500,00 PLN
Wynajem sali szkoleniowej(laboratorium) - zajęcia fizyczne (fizyka) Zajęcia: pokazy (z fizyki )fizyczne - 4 spotkania po 2 godziny lekcyjne (45 min) z 15 min przerwą kawową, grupy 6-8 osobowe = 8 h 1 200,00 PLN
Wynajem sali szkoleniowej(laboratorium) - zajęcia chemiczne Zajęcia: chemiczne barwniki naturalne, reakcje emulsji fotograficznej - 4 spotkania po 2 godziny lekcyjne (45 min) z 15 min przerwą kawową, grupy 6-8 osobowe 1 200,00 PLN
Wynajem sali szkoleniowej (laboratorium)- zajęcia biologiczne Zajęcia: biologia tekstury powierzchni - "kanwy" - 4 spotkania po 2 godziny lekcyjne (45 min) z 15 min przerwą kawową, grupy 6-8 osobowe 1 200,00 PLN
Wynajem sali szkoleniowej - warsztaty fotograficzne Warsztaty: fotografia portretowa i martwej matury - 4 spotkania po 2 godziny lekcyjne (45 min) z 15 min przerwą kawową - zajęcia fotografii analogowej i wywoływania zdjęć z kliszy, zajęcia fotografii cyfrowej + 1 spotkanie 2 godziny retusz zdjęć, grupy 6-8 osobowe 1 500,00 PLN
Wynajem sali szkoleniowej - warsztaty grafiki komputerowej Warsztaty: tworzenie grafiki komputerowej - foto-manipulacje - 4 spotkania po 2 godziny lekcyjne (45 min) z 15 min przerwą kawową, grupy 6-8 osobowe 1 200,00 PLN
Wynajem sali szkoleniowej (pracownia)- warsztaty rękodzielnicze i plastyczne Warsztaty: wykorzystanie chemii, fizyki, biologii i matematyki w malowaniu - 12 spotkań po 2 godziny lekcyjne (45 min) z 15 min przerwą kawową, grupy 6-8 osobowe 3 600,00 PLN
Wynajem pracownie komputerowej Wyposażona sala szkoleniowa w 10 laptopów z oprogramowaniem graficznym na 12 godzin lekcyjnych (45 min) 2 400,00 PLN
Catering: ciastka, kawa, herbata, cukier, napoje, woda itp. 38 spotkań- catering kawowy - kawa, śmietanka, cukier, herbata, sok, woda, ciastka, paluszki, krakersy lub podobne, warnik, i termos, papierowe talerzyki, papierowe kubeczki, serwetki papierowe 6 000,00 PLN
Warzywa na barwniki naturalne - zakup. Zielone liście np. szpinak, kapusta zielona, marchew, czerwona kapusta, cytryna, cebula zwykła i czerwona, buraki czerwone, kurkuma, pomarańcze, kawa - rożne rodzaje, herbata -różne rodzaje, porzeczki lub jagody itp 500,00 PLN
Wynajem sprzętu do pokazów z fizyki. Wynajęcie sprzętu do pokazów fizycznych z optyki, elektrostatyki, itp. na 8 godzin lekcyjnych 2 000,00 PLN
Wynagrodzenie trenera i personelu pomocniczego. Umowa zlecenie/dzieło. prowadzenie pokazów fizycznych 8 godzin lekcyjnych - pokazy złudzeń optycznych, pokazy eksperymentów optycznych i zjawiska świetlne w fotografii, jak ciepło oddziałuje z materią (kanwą), jak wykorzystać zjawiska elektryczne do tworzenia dzieł artystycznych, itp 1 200,00 PLN
Wynagrodzenie trenera - prowadzenie warsztatów fotograficznych 10 godzin lekcyjnych - fotografia portretowa, fotografia makro, fotografia komercyjna, obróbka zdjęć - retusz, koloryzacja itp 1 500,00 PLN
Wynagrodzenie trenera - prowadzenie zajęć biologicznych. 8 godzin lekcyjnych - obserwacja materiałów - kanw pod mini-mikroskopami, różnice między nimi i dobieranie metod artystycznych w zależności od "kanwy", zmysłowe obserwacje różnic w materiałach, różnice w materiałach takich jak włókna, nici, tekstura farby itp 1 200,00 PLN
Wynagrodzenie trenera - Prowadzenie zajęć chemicznych 8 godzin lekcyjnych - zapoznanie się z barwnikami naturalnymi, takimi jak karoten, chlorofil, itp. wykonanie własnych barwników naturalnych, próby kolorystyczne itp. 1 200,00 PLN
Wynagrodzenie trenera - Prowadzenie zajęć grafiki komputerowe 8 godzin lekcyjnych - podstawowe podejście do grafiki rastrowej i wektorowej, foto-manipulacja i tworzenie osobistego logo, itd 1 200,00 PLN
Wynagrodzenie trenerów - Prowadzenie warsztatów artystycznych, plastycznych, rękodzielniczych 24 godziny lekcyjne - grawerowanie w drewnie, płaskorzeźba, rycie w linoleum-linoryty, malowanie: akryl, akwarela, tempera-podobrazia, papier, szkło itp. , rysunek techniczno-artystyczny, tworzenie kolaży, z użyciem informacji zawartych wcześniejszych zajęciach, itp 3 600,00 PLN
Wynajęcie mobilnej tablicy interaktywnej 38 spotkań 3 800,00 PLN
Druk dyplomów/ certyfikatów, innych dokumentów uczestnictwa w projekcie, zaproszeń na wernisaż finalizujący projekt druk dyplomów/ certyfikatów, uczestnictwa w projekcie, zaproszeń na wernisaż finalizujący projekt, 200,00 PLN
Catering - podsumowujący wernisaż prac - cena za produkty Przekąski, kawa, herbata, śmietanka/mleczko, cukier, napoje, ciastka, owoce, przekąski, talerzyki, kubeczki, worki na smieci, srodki czystości, sciereczki, serwetki itp 1 500,00 PLN
Oprawa techniczna i logistycznna wernisażu. Zakup haczyków, łańcuszków do zawieszania itp, pomoc techniczna w rozwieszeniu prac, przewóz , przygotowanie ,porządkowanie. Rozsyłanie zaproszeń, promocja, Rozprowadzenie plakatów. 700,00 PLN
Zakup mini-głośnik z mikrofonem. Mini-głośnik z mikrofonem do usprawnienia pracy wykładowców/artystów prowadzącego wernisaż 300,00 PLN
Wynajem ekranu do projekcji. Wynajem ekranu do projekcji na 66 godziny lekcyjne (45 min) (około 36 dni zajęć) 3 600,00 PLN
Wynajem aparatu cyfrowego na zajęcia fotograficzne. Wynajem ekranu do projekcji na potzreby pleneru, warsztatów i innyhc zajeć. Wynajem rzutnika/projektora Wynajem aparatu cyfrowego na zajęcia fotograficzne na 2 zajęcia. Wynajem ekranu do projekcji zdjęć z zajęć na wernisażu i do pozostałych zajęć. Wynajem rzutnika/projektora do projekcji zdjęć z zajęć na wernisażu podsumowującym 600,00 PLN
Druk i oprawa skryptów oraz innych materiałów dydaktycznych i pomocniczych dla uczestników Druk, oprawa - teczki plastikowe, koszulki, zszywacze, spinacze do skryptów do zajęć z matematyki, fizyki, biologii chemii, grafiki komputerowej, fotografii 4 300,00 PLN
Opracowanie skryptów i innych materiałów dydaktycznych dla uczestników projektu. Opracowanie: Skrypty do zajęć z matematyki, fizyki, biologii, chemii, grafiki komputerowej, fotografii 3 000,00 PLN
Reklama i promocja projektu. Reklama projektu np. google, facebook, prasa (zwykła lub internetowa), ulotki, plakaty itp 2 000,00 PLN
103 500,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rekrutacja uczestników warsztatów i zajęć rekrutacja grup 6-7 osobowych na zajęcia matematyczne, biologiczne, chemiczne, grafiki komputerowej, pokazów fizycznych, warsztatów artystycznych od marca do listopada 2020
Organizacja sal szkoleniowych wyszukiwanie sal szkoleniowych, organizacja rzutnika, tablicy interaktywnej itp cały rok 2020
Organizacja wernisażu końcowego organizacja terminu i miejsca wernisażu, zakup cateringu, zakup antyram, haczyków, łańcuszków do zawieszania itp ostatni kwartał 2020
Terminu zajęć i warsztatów zajęcia matematyczne, biologiczne, chemiczne, grafiki komputerowej, pokazów fizycznych, warsztatów artystycznych od marca do listopada 2020
Zlecenie opracowania skryptów / opracowanie skryptów Opracowanie skryptów dla uczestników do zajęć z matematyki, fizyki, biologii chemii, grafiki komputerowej, fotografii od marca do listopada 2020
Reklama zajęć zredagowanie i publikacja reklamy dotyczącej organizowanych zajęć cały rok

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród mieszkańców Krakowa nauk ścisłych oraz kultury i sztuki. Poprzez udział w warsztatach mieszkańcy Krakowa poznają zastosowanie nauk ścisłych w codziennych aspektach życia, w tym także rolę nauk ścisłych w sztuce. Celem projektu jest również integracja międzypokoleniowa, poznanie tradycyjnych i nowoczesnych metod tworzenia – czyli od papieru po ekran monitora, tabletu czy tablicy interaktywnej. Udział w projekcie będzie sprzyjał rozbudzaniu ciekawości świata wśród uczestników. Jego zadaniem jest zatarcie granicy pomiędzy stereotypowo pojętymi „humanistami” i „umysłami ścisłymi”.
103 500,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×