Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 153:

Śmieciomaty z nagrodami

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Zakup i wdrożenie zautomatyzowanych urządzeń służących do przyjmowania uprzednio zdefiniowanych surowców wtórnych (np. aluminium, PET, szkło, baterie). Za oddane śmieci mieszkańcy otrzymują punkty, które upoważniają do nagród np. bilety do kina, teatru, zniżki na wybrane usługi miejskie, zniżki na korzystanie z komunikacji miejskiej itp. 

 
Zbiórkę punktów umożliwia połączona z maszyną aplikacja, którą mieszkaniec pobiera na telefon i/lub Karta Krakowska. W ramach projektu przewiduje się zakup i wdrożenie 3 urządzeń, które byłyby rozmieszczone w 3 ogólnodostępnych i często uczęszczanych punktach miasta na terenach lub w budynkach należących do Gminy Miejskiej Kraków. System mógłby być zintegrowany z Kartą Krakowską.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt ma na celu aktywizację oraz motywowanie mieszkańców do działań przyjaznych dla środowiska, a w dłuższej perspektywie zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców w zakresie segregacji śmieci. Projekt jest ogólnodostępny dla każdego mieszkańca Krakowa.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Kampania promocyjna 50 000,00 PLN
Zautomatyzowane urządzenia do segregacji śmieci 3 szt. 3 urządzenia do segregacji śmieci wraz z aplikacją umożliwiającą zbieranie punktów 190 000,00 PLN
Koszt nagród Nagrody za przyniesione butelki 45 000,00 PLN
Koszty związane z funkcjonowaniem butelkomatu Koszt energii elektrycznej, odbioru i zagospodarowania odpadów 15 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie projektu. Wyłonienie wykonawcy, określenie lokalizacji urządzeń, przygotowanie planu punktacji i nagród. I kwartał 2020 r.
Realizacja projektu. Dostarczenie i instalacja urządzeń w określonych wcześniej lokalizacjach, kampania promocyjna. II kwartał 2020 r.
Zakończenie prac. Oddanie urządzeń do użytku. III kwartał 2020 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wydział Gospodarki Komunalnej akceptuje wycenę wnioskodawcy. Oszacowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMK roczne koszty utrzymania trzech automatów na butelki PET związane z: • zakupem nagród: 45 000 zł; • zużyciem energii elektrycznej: o średnia cena 1 kWh energii elektrycznej: 0,55 zł, o roczne zużycie energii elektrycznej przez jeden automat na butelki PET: 285 kWh/rok, o roczny koszt energii elektrycznej zużywanej przez trzy automaty: 0,55 x 285 x2 = 470 zł; • odbiorem odpadów: o koszt odbioru odpadów z jednego automatu: 222,39 zł/miesiąc, o roczny koszt odbioru odpadów z trzech automatów: 222,39 x 12 x 3 = 8 006 zł; • zagospodarowaniem odpadów: o koszt zagospodarowania odpadów w sortowni odpadów komunalnych selektywnie zbieranych: 261,72 zł/Mg, o przewidywana ilość odpadów zebranych w jednym automacie: 8 Mg/rok, o roczny koszt zagospodarowania zebranych w trzech automatach odpadów w sortowni odpadów komunalnych selektywnie zbieranych: 261,72 x 8 x 3 = 6 281 zł; W związku z powyższym, łączne szacunkowe roczne koszty utrzymania trzech automatów na butelki PET wyniosą 59 757 zł.
powrót