Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 58:

Ogród deszczowy dla każdej dzielnicy!

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Ogród deszczowy to proste rozwiązanie, która ogranicza odpływ wód opadowych do kanalizacji, a równocześnie pomaga dbać o rośliny w trakcie suszy.
Ogród taki można zbudować w pojemniku lub w gruncie, w obu przypadkach zasilany wodą deszczową zbieraną z dachu, placu lub drogi. Tworzony jest z kilku warstw: żwiru, piasku, ziemi i kamieni, które pełnią rolę stabilizującą. Dzięki ogrodom deszczowym mniej wody opadowej spływa do kanalizacji, ponieważ zostaje zatrzymana w warstwach filtracyjnych, a następnie odparowana do atmosfery.

 
W centralnej części zasadzane są specjalnie rośliny "wodolubne", które dodatkowo oczyszczają deszczówkę, dzięki czemu poprawia się jakość wód gruntowych i powierzchniowych. Korzenie i kłącza roślin hydrofitowych wychwytują z wody zanieczyszczenia takie jak metale ciężkie czy związki biogenne. W polskich warunkach klimatycznych dobrze sprawdzają się turzyce, sity czy nasze rodzime paprocie. Nie jest konieczne obsadzanie całego ogrodu hydrofitami, jednak zaleca się dobranie takich roślin, które znoszą okresy suszy i zalewania. 
 
Aby stworzyć ogród deszczowy nie jest potrzeba wykorzystania dużych przestrzeni, ponieważ można go zbudować nawet w skrzynce, którą należy umieścić pod rynną. Podstawowa zasada to wybranie odpowiedniej lokalizacji. Ogród powinien znajdować się w bliskiej odległości źródła wody opadowej, najczęściej po prostu przy rynnie. Materiał z którego można wykonać obudowę ogrodu to głównie drewna, cegły bądź tworzywa sztuczne. Pojemnik nie musi być wodoszczelny, ponieważ wnętrze wykładane jest folią. Ważne jest również umieszczenie rur wewnątrz pojemnika, które odprowadzają nadmiar wody na zewnątrz.
Ogrody deszczowe mogą być wykonywane: przy pasach drogowym, na placach, przy ciągach pieszo-jezdnych, drogach dla rowerów, parkingach czy podjazdach do posesji.
 

Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ogród deszczowy to projekt, który idealnie wpisuje się założenia Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Krakowa.
Jednym z głównych priorytetów Planu Adaptacji jest:

  • zwiększenie odporności Miasta na występowania deszczy nawalnych oraz powodzi nagłych/ miejskich,
  • zwiększania naturalnej retencji (stosowanie nawierzchni przepuszczalnych, ograniczanie i opóźnianie odpływu do zlewni),
  • działania informacyjno - edukacyjne w zakresie promocji działań na rzecz zwiększenia retencji (naturalnej i sztucznej).
Warto podkreślić, że z punktu widzenia interesów Krakowa, niezwykle korzystne byłoby podjęcie działań mających na celu sukcesywną poprawę retencyjności miasta. Poza budową zbiorników retencyjnych należy dążyć do ograniczenia powierzchni terenów uszczelnionych o betonowych i brukowanych nawierzchniach. Zwiększając tym samym ilość obszarów biologicznie czynnych - zielonych. Zamiast odprowadzać wodę opadową do systemu kanalizacji i rzek, warto zagospodarować ją w miejscu powstawania.
 
Zmieniający się klimat, sprawia, że coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. Szczególnie w okresie letnim obserwujemy ulewne deszcze, które przyczyniają się do tworzenia lokalnych podtopień i powodzi. Z drugiej strony długotrwałe susze generują problemy nadmiernego nagrzewania oraz braku wody dla roślin. Rozbudowa miasta, powstawanie nowych budynków, dróg i chodników, powoduje, że coraz mniej wody wsiąka w ziemię. Tym samym miasto musi inwestować w kolejne to systemy i sieci kanalizacyjne odprowadzające deszczówkę.
 
Zalety ogrodów deszczowych:
  • zmniejszają ilość wód deszczowych spływających do kanalizacji,
  • poprawiają jakość odprowadzanych wód opadowych,
  • poprawiają estetykę otoczenia, korzystnie wpływają na wartość nieruchomości,
  • zwiększają bioróżnorodność.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście oraz potencjału do ich wykorzystania. Ponadto, realizacja projektu ma uświadomić mieszkańcom Krakowa w kwestii roli wody w przyrodzie oraz gospodarce człowieka. Zaplanowane działania wpłyną na wykształcenie postaw proekologicznych. Projekt będzie dotyczył rozpropagowania dobrych praktyk w zakresie zatrzymania wody opadowej w krajobrazie miejskim.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. 50 000,00 PLN
Realizacja Wykonanie robót budowlanych oraz roczna pielęgnacja 950 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami 2020
Realizacja inwestycji Roboty budowlane 2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na mikroklimat, ogrody deszczowe podniosą jakość życia i poprawia czystość wód – zarówno tych podziemnych jak i powierzchniowych. Zmniejszają ilość wód spływających do kanalizacji. Poprawiają jakość odprowadzonych wód opadowych. Zaletą projektu jest również edukacja w zakresie ekologii.
powrót