Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 60:

Kładka do szkoły, tramwaju nad Płotem im. Prezesa SM Czyżyny

Projekt odrzucony: Wydział Planowania przestrzennego UMK jest jednostką, która rozpatruje możliwość realizacji projektu na terenie Gminy Miejskiej Kraków pod względem przestrzennym. W związku z powyższym pozytywnej opinii od UMK wymaga każdy złożony projekt o takim charakterze. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o opinię do w/w jednostki w sprawie przedmiotowego projektu. W odpowiedzi Wydział Planowania przestrzennego UMK po rozpatrzeniu przedmiotu sprawy pod względem przestrzennym nie znajduje podstaw dla możliwości realizacji tego projektu budżetu obywatelskiego. Ponadto podstawowym zadaniem kładek dla pieszych jest przeprowadzenie ruchu pieszych lub ruchu pieszo-rowerowego nad przeszkodami terenowymi w postaci cieków wodnych, trasami komunikacji samochodowej i kolejowej lub innymi przeszkodami będącymi dziełem natury. W tym przypadku budowa kładki dla pieszych nad przeszkodą terenową jaką jest istniejące ogrodzenie działki jest w pełni bezzasadne gdyż istnieje wiele innych znacznie mniej kosztownych rozwiązań ominięcia/przekroczenia tejże przeszkody. Z uwagi na powyższe w myśl zapisów art. 44 i 47 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz.1240 z późn.zm.) projekt budżetu obywatelskiego zostaje odrzucony.

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Wejście na kładkę na należącej do Gminy Kraków działce nr 118/112 lub 156/29, a zejście na należącej do Gminy Kraków działce nr 143/61 lub 118/92.

Opis projektu

Projekt ma na celu wybudowanie przejścia nad płotem, którego budową Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny oddzieliła od siebie dwa osiedla: Dywizjonu 303 oraz Orlińskiego, przy czym obydwa osiedla nie są ogrodzone. Przejście takie powinno zaczynać się na jednej z należących do miasta działek po południowej stronie wskazanego płotu, a kończyć na jednej z miejskich działek po północnej stronie ogrodzenia. Powinno być tak urządzone, aby możliwe było korzystanie z niego zarówno przez osoby starsze, których wiele mieszka na os. Dywizjonu 303, jak i przez dzieci, dla których stanowi najkrótszą drogę do Szkoły Podstawowej nr 52, do której przynależy rejon ul. Orlińskiego. Dobrze również, żeby kładka swoim kształtem nawiązywała do historycznych kontekstów tego miejsca, które jest związane z lotnictwem.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Urządzenie takiego przejścia jest istotne zarówno dla mieszkańców najbliższej okolicy, jak i całego miasta. Jeżeli chodzi o mieszkańców Czyżyn, to dla dzieci mieszkających na os. Orlińskiego, byłaby to najkrótsza, a jednocześnie najbezpieczniejsza droga do Szkoły Podstawowej nr 52, do której przypisany jest ten rejon. Płot przegradza im również przejście do miejskiej biblioteki, poczty czy miejskiego parku i ogródka jordanowskiego. Wielu mieszkańcom osiedla Dywizjonu 303 płot blokuje najkrótszą drogę do najbliższego przystanku tramwajowego Stella-Sawickiego, do lokali usługowych znajdujących się wzdłuż ul. Orlińskiego czy do powstającej filii Muzeum Inżynierii Miejskiej - Hangar Czyżyny.

 
Płot dzieli także teren, na którym w przyszłości jest planowany Lotniczy Park Kulturowy, oddzielając od siebie różne jego części, a tym samym utrudnia mieszkańcom Krakowa i turystom swobodne zwiedzenia terenu, na którym kiedyś znajdowało się Lotnisko Rakowice - Czyżyny. Poza tym brak takiego przejścia jest negatywnym przykładem tego, jak szatkuje się i prywatyzuje tkankę miejską w Krakowie, warto więc zawalczyć o jej przywrócenie mieszkańcom. Tym bardziej, że nie ma żadnego racjonalnego argumentu za zablokowaniem tego przejścia.
 
Brak woli współpracy z mieszkańcami ze strony władz Spółdzielni Mieszkaniowej Czyżyny, w tym jej Prezesa spowodował, że formuła merytorycznej dyskusji o stworzenia takiego przejścia już się wyczerpała, stąd jedynym sensownym sposobem na jego urządzenie, wydaje się urządzenie kładki ponad płotem. Pod uwagę brany był także wariant budowy tunelu, został jednak zarzucony ze względu na zbyt wysokie koszty.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Opracowanie projektu kładki nad płotem SM Czyżyny Opracowanie projektu kładki nad ogrodzeniem SM Czyżyny uwzględniającej funkcje oraz uwagi zgłoszone w projekcie. Na etapie projektowania uwzględnienie konsultacji z mieszkańcami. 99 999,00 PLN
Budowa kładki nad płotem SM Czyżyny Budowa kładki zgodnie z opracowanym projektem, wraz z budową wygodnych i bezpiecznych dojść do niej. 1 900 000,00 PLN
1 999 999,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Opracowanie projektu kładki nad płotem SM Czyżyny Opracowanie projektu kładki nad ogrodzeniem SM Czyżyny uwzględniającej funkcje oraz uwagi zgłoszone w projekcie. Na etapie projektowania uwzględnienie konsultacji z mieszkańcami. do końca stycznia 2020 roku
Budowa kładki nad płotem SM Czyżyny Budowa kładki zgodnie z opracowanym projektem, wraz z budową wygodnych i bezpiecznych dojść do niej. do końca października 2020 roku

Galeria

powrót