Projekt ogólnomiejski NR 61:

Uporządkowanie i legalizacja parkingu w Czyżynach na pasie

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA Projekt zakłada wykonanie wjazdu do miejsc parkingowych, ich odwodnienie, wyznaczenie miejsc postojowych oraz budowę nowych na fragmencie pasa startowego przy ul. Stella – Sawickiego na działkach 157/267 i 157/265 obr 7 NH. Powyższe działki wchodzą w zakres terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję pn. Rozbudowa węzła Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella Sawickiego”. Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Uchwała RMK nr XI/179/19 z dnia 13.03.2019 roku) §16, w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które w dniu zgłoszenia stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta (pkt. 4).

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Działki wzdłuż ul. Izydora Stella-Sawickiego nr 157/267 i 157/265.

Opis projektu

Na istniejącej już betonowej nawierzchni, urządzenie miejsc postojowych, wykonanie odwodnienia terenu oraz budowa do niego odpowiedniego wjazdu. Jeżeli to możliwe, to wykonanie także dodatkowych miejsc postojowych na wskazanym obszarze. Na etapie wykonywania projektu, przeprowadzenie konsultacji jego kształtu z mieszkańcami.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W okolicy brakuje miejsc postojowych zarówno dla mieszkańców osiedla, jak i dla odwiedzających tą okolicę mieszkańców innych dzielnic, którzy chcą lepiej poznać tereny po dawnym Lotnisku Rakowice-Czyżyny lub odwiedzić znajdujące się w okolicy lokale usługowe. Obecnie na tym terenie faktycznie już teraz znajduje się parking, jednak w czasie większych opadów jest on zalewany przez wodę, problematyczny jest wjazd na ten teren itp.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Wykonane projektu nowego parkingu Wykonane projektu nowego parkingu uwzględniającego budowę wjazdu, wykonanie odwodnienia, wyznaczenie miejsc postojowych oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych. Na etapie wykonywania projektu, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. 50 000,00 PLN
Wykonanie prac budowlanych Wykonanie prac budowlanych na terenie parkingu uwzględniających budowę wjazdu, wykonanie odwodnienia, wyznaczenie miejsc postojowych, wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych oraz poprawę nawierzchni. 950 000,00 PLN
1 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonane projektu nowego parkingu Wykonane projektu nowego parkingu uwzględniającego budowę wjazdu, wykonanie odwodnienia, wyznaczenie miejsc postojowych oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych. Na etapie wykonywania projektu, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. do końca stycznia 2020 roku
Wykonanie prac budowlanych Wykonanie prac budowlanych na terenie parkingu uwzględniających budowę wjazdu, wykonanie odwodnienia, wyznaczenie miejsc postojowych, wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych oraz poprawę nawierzchni. Do końca czerwca 2020 roku

Galeria

1 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×