Projekt ogólnomiejski NR 62:

Modernizacja parkingów wzdłuż ul. Włodarczyka w Czyżynach

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Parkingi zlokalizowane na działce drogowej 267/67 oraz na działkach 267/65 i 267/66 leżących wzdłuż ul. Bronisława Włodarczyka w Czyżynach

Opis projektu

Remont zniszczonej nawierzchni miejsc postojowych oraz prowadzących do nich dróg dojazdowych polegający na wymianie istniejącej nawierzchni na kostkę brukową na odcinku od bloku nr 7 do przejścia dla pieszych na wysokości nr 19/19 a, przy ulicy Włodarczyka(obustronny)

 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Okolica cierpi na niedobór miejsc postojowych, a te, które się w niej znajdują, są w złym stanie. Modernizacja parkingów   pozwoli zwiększyć komfort życia zmotoryzowanych mieszkańców tej okolicy. Dodatkowo mieszkańcy innych części miasta będą mogli łatwo dojechać w okolice dawnego lotniska w Czyżynach i skorzystać z parkingu np. podczas odbywających się na pasie startowym imprez, jak koncerty czy pikniki lotnicze.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont parkingów Wykonanie remontu istniejących miejsc postojowych 1 303 000,00 PLN
1 303 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont parkingów Wykonanie remontu istniejących miejsc postojowych II-IV kw. 2020 r.

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI MERYTORYCZNO - PRAWNEJ OPINIA POZYTYWNA – modyfikacja wniosku Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu. Projekt zakłada wykonanie obustronnego remontu nawierzchni miejsc postojowych w ul.Włodarczyka na odcinku od bloku nr 7 do przejścia dla pieszych w rejonie bloku 19/19a. Remont nawierzchni miejsc postojowych przyczyni się do poprawy stanu technicznego miejsc postojowych w ul. Włodarczyka oraz poprawy jej estetyki.
1 303 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×