Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 152:

Infolinia dla mieszkańca

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja:

Opis projektu

Projekt zakłada uruchomienie infolinii, dzięki której każdy mieszkaniec Krakowa mógłby uzyskać informacje dot. możliwego wsparcia w danej - często trudnej i nowej  - sytuacji życiowej jak np. niepełnosprawność, przejście na emeryturę czy rentę, śmierć bliskiej osoby, narodziny dziecka itp. Udzielane informacje dotyczyłyby w szczególności formalności jakich należy dokonać w danej sytuacji wraz ze wskazaniem miejsca ich załatwienia i przysługujących przywilejów, jeśli takie są możliwe (np. zniżki, uprawnienia, świadczenia socjalne).
 
Osoby przeszkolone do obsługi infolinii powinny łączyć aktualną wiedzę z różnych instytucji (Urząd Miasta, MPK, NFZ i inne), a w razie braku wiedzy w danym temacie, uzupełniać ją i przekazywać informację zwrotną do zainteresowanego mieszkańca. Infolinia będzie ogólnodostępna.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom życia. W gąszczu internetu często trudno znaleźć rzetelne, aktualne i kompletne informacje, a w trudnej sytuacji życiowej może to być zadanie ponad siły lub ponad umiejętności (np. w przypadku osób starszych, niekorzystających biegle z internetu). Jeszcze większego wysiłku wymaga "bieganie" od instytucji do instytucji w celu zdobycia odpowiednich informacji. Do realizacji opisanego celu infolinia wydaje się najbardziej popularnym i najtańszym narzędziem komunikacji.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Rozbudowa infolinii Podstawą byłaby infolinia działająca w strukturze Wydziału Komunikacji Społecznej, zintegrowana z modułem na oficjalnej stronie miasta 25 000,00 PLN
25 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie projektu. Wyłonienie wykonawców (operator telefoniczny, konsultanci, szkolenia dla konsultantów, dostawca sprzętu). I kwartał 2020 r.
Realizacja projektu. Przygotowanie stanowisk i przeprowadzenie szkoleń dla konsultantów, kampania promocyjna. II kwartał 2020 r.
Zakończenie. Uruchomienie infolinii. III kwartał 2020 r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Wspomnieć tu należy, że w Urzędzie Miasta Krakowa od połowy lutego działa telefon interwencyjny. Powstał z myślą o mieszkańcach, którzy mogą mieć problemy z identyfikacją odpowiedniego dla danej sprawy wydziału czy jednostki. Służy do zgłaszania wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania miasta: od przysłowiowej dziury w drodze do nielegalnej wycinki drzew, zasad przyznawania świadczeń czy przydziału lokali komunalnych. Telefon działa w strukturze Wydziału Komunikacji Społecznej, jest zintegrowany z modułem na oficjalnej stronie miasta: www.krakow.pl („Zgłoś problem”). W I półroczu zarejestrowano łącznie 970 interwencji. Spraw załatwionych (stan na 30 czerwca): 637, w toku 280, nie do załatwienia 29, nie dotyczą UMK 19. Sposób zgłoszenia: telefonicznie 601, mailowo 345, listownie 2, osobiście 22. Jak zgłaszać interwencję: • telefonicznie: 12 616 80 00, w godzinach 8.00–16.00 • mailowo: interwencje@um.krakow.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.kraków.pl • pisemnie: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Komunikacji Społecznej, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem „Interwencje”
25 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×