Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 85:

Aktywizacja sportowa dzieci z Krakowa

Projekt odrzucony: Projekt zakłada realizację zadania polegającego na zwiększeniu dostępności dzieci do sportu poprzez bezpłatne prowadzenie zajęć sportowych w szkołach i placówkach stacjonarnych, które już funkcjonuje i jest realizowane przez Miasto w ramach Miejskich Programów Sportowych. Pełne informacje na temat ww. bezpłatnych programów, obejmujących różne dyscypliny sportowe wraz z harmonogramami zajęć, lokalizacjami dostępne są na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=2620

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków

Dodatkowe lokalizacje: ul. Racławicka 26, ul. Dobrego Pasterza 100, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Strzelców 5a (Prądnik Czerwony), Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Francesco Nullo 23 (Dębniki) Szkoła Podstawowa nr 56 ul.Aleksandra Fredry 65-71 (Łagiewniki) Szkoła Podstawowa nr 151 ul. Lipińskiego 2 (Ruczaj) Szkoła Podstawowa Pallottynów os. Krakowiaków 47 (Nowa Huta) Szkoła Podstawowa nr 95 ul. Wileńska 9 (Prądnik Czerwony) ZSO filia SP nr 95, ul. Kazimierza Odnowiciela 2, (Prądnik Czerwony)

Opis projektu

Moje działania w zakresie BO to doprowadzenie do wzrostu zainteresowania młodych mieszkańców naszego miasta– kulturą fizyczną, sportem i zdrowym trybem życia. Podwyższy się liczba uprawiających sport wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży chętnej do sportowej rywalizacji. Ważny jest dla mnie fakt, aby w mieście powstawały coraz silniejsze środowiska dzieci i ich rodzin nastawione na uprawianie sportu. W ten sposób coraz większa liczba osób zrozumie wagę i wartość aktywności fizycznej. Dzięki projektowi, poprawi się kondycja psychofizyczna co najmniej kilkuset dzieci, które zamiast spędzać czas przed ekranami odkryją atrakcyjność sportowej aktywności. Wzrośnie też ich poczucie własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa oraz umiejętność koncentracji, samodyscypliny i organizacji czasu. Celem poprowadzenia zajęć sportowych jest nie tylko nacisk na harmonijny rozwój fizyczny, koordynację ruchową, kondycję i ogólną sprawność, ale także na aspekty wychowawczo- społeczne i relacje w grupie.
 
Program realizacji zadania.
Podjęłam rozmowy w zakresie prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych z jednym z największych klubów w Krakowie. Jest to Krakowski Klub Karate Tradycyjnego, posiadający 15 instruktorów, zajmujących się nie tylko karate ale posiadających uprawnienia lub kwalifikacje w zakresie sportu i innych jego dziedzin. Klub ten posiada także napisane programy pedagogiczno-sportowe dla dzieci w każdym wieku, przystosowane do poszczególnych etapów rozwoju.  Oczywiście program aktywizacyjny dla dzieci może poprowadzić każdy inny Klub posiadający odpowiednie uprawnienia.
Rozmawiałam również ze szkołami podstawowymi, które chętnie podejmą się realizacji projektu. Można będzie tam wynająć sale gimnastyczne i przeprowadzić rekrutację wśród dzieci. Szkoły te są także otwarte na uczestnictwo w projekcie dzieci, które nie są uczniami wskazanych placówek. W szkołach zajęcia można prowadzić już w godzinach świetlicowych, co częściowo odciąży rodziców od dowożenia dzieci na zajęcia w godzinach popołudniowych, gdzie stoją w korkach.
Wrzesień to zajęcia w placówkach stacjonarnych wybranego klubu. Zajęcia prowadzone 5 x w tygodniu, każdego dnia po 3 panele treningowe ( czyli 3 x 60 minut zajęć dla 3 grup). Razem 15h tygodniowe. Miesięcznie zagwarantujemy dzieciom 60h zajęć ruchowych.
Dzieci i młodzież, muszą zostać podzielone na grupy wiekowe. Dla każdej grupy wiekowej zajęcia będą się odbywały 2-3 razy w tygodniu ( w zależności od ilości chętnych i podziału grup). Grupy nie mogą przekroczyć 20-25 osób. Czyli ok 150-200 dzieci w jednej placówce stacjonarnej. 
Tak samo wyglądałyby zajęcia prowadzone w trakcie godzin świetlicowych w szkołach. 5 x w tygodniu, każdego dnia po 3 panele treningowe. Razem 15h tygodniowo. Miesięcznie zagwarantujemy dzieciom 60h zajęć ruchowych.
Wrzesień to tylko dwie placówki, październik to aktywizacja aż 9 miejsc w Krakowie, gdzie można prowadzić zajęcia sportowe i zaszczepić dzieciom chęć trenowania i zarazić pasją sportu. Przewiduję, że z projektu może skorzystać nawet 1500 dzieci z naszego miasta.
 
Niebagatelnym i wymiernym rezultatem prowadzonych treningów będzie satysfakcja i chęć dalszej pracy jaką będziemy obserwować w kolejnych edycjach BO.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Z roku na rok obserwujemy wzrost negatywnych danych, jakimi jest brak ruchu wśród dzieci i młodzieży. Brakuje również odpowiedniej ilości w-f w szkołach lub zajęcia prowadzone są w sposób zbyt mało wymagający, aby utrzymać odpowiednia kondycje u dzieci i młodzieży.  Niepokoją mnie takie dane, które pokazują coraz gorszą kondycję fizyczną najmłodszego pokolenia, spowodowaną zbyt małą ilością ruchu i siedzącym trybem życia (przed komputerem). Skutkiem braku aktywności fizycznej jest nie tylko otyłość i wady postawy, ale także późniejsze patologie społeczne, jak narkomania, alkoholizm a także brak „celu życia” zauważany już w młodym wieku.
Jako pedagog, szukałam dyscyplin ogólnorozwojowych, mającą doskonały wpływ nie tylko na leczenie wad postawy dzieci ale także  na ich harmonijny  rozwój psychiczny, poprzez poprawę zdolności koncentracji i dyscyplinę. Jedną z nich jest właśnie karate tradycyjne. Podjęłam rozmowy z Klubem sportowym i dokonałam wstępnego wywiadu w szkołach podstawowych. Klub z którym podjęłam rozmowy jest w stanie zrealizować w wielu szkołach podstawowych oraz kilku stacjonarnych placówkach takie zajęcia. Posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, która sprosta zadaniu.  Zajęcia chcę poprowadzić pilotażowo, tak aby każde dziecko (także przedszkolaki) i nastolatek z Krakowa mógł się na nie zgłosić w nowym roku szkolnym.
Odbiorcami mojego zadania w BO są wyłącznie dzieci od 4-18 roku życia z miasta Kraków. Takie zajęcia to także umiejętne otoczenie szczególną opieką dzieci i młodzież, które są zagrożone społecznie przez trudne warunki rodzinne (półsieroty, bieda, rodziny z problemami np. alkoholowe oraz rodziny emigrantów). Jest to szczególna grupa młodzieży, która wymaga nie tylko dbania o rozwój fizyczny. Należy zapewniać im akceptację, zrównoważony rozwój psychiczny, nadać wartości oraz celu ich życiu.
Na rok 2020 przyjęłam, iż zajęcia odbywać się będą przy wsparciu BO przez 2-3 miesięcy.
Przybliżona liczba odbiorców to nawet 1000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Promocja projektu. Promocja to przede wszystkim plakaty, ulotki, foldery, reklama w mediach społecznościowych projektu z BO. 4 000,00 PLN
Koszulki Koszulki dla uczestników projektu stanowią miły akcent i równoczesną reklamę BO. Przewiduję ok 700 koszulek dla dzieci które wezmą udział w zajęciach przez cały wrzesień i październik lub dla dzieci wykazujących wysokie zaangażowanie sportowe. Jedna koszulka z nadrukiem- koszt ok. 15zł 10 500,00 PLN
Wynajem obiektów stacjonarnych wynajem jednej placówki stacjonarnej miesięcznie będącej w posiadaniu klubu to 2000zł 8 000,00 PLN
Wynajem sal gimnastycznych w placówkach szkolnych wynajem sal gimnastycznych w szkołach w miesiącu październiku 10 000,00 PLN
umowa zlecenie instruktorzy/trenerzy umowa zlecenie dla instruktorów we wrześniu 1h koszt 50zł, przewidywana ilość godzin dla jednej placówki 60h x 50zł.= 3000 zł. Możliwość prowadzenia zajęć we wrześniu w dwóch obiektach. 6 000,00 PLN
umowa zlecenie instruktorzy/trenerzy umowa zlecenie dla instruktorów w październiku 1h koszt 50zł, przewidywana ilość godzin dla jednej placówki 60h x 50zł.= 3000 zł. 9 placówek x 3000zł 27 000,00 PLN
worki na trening zakup worków treningowych dla najmłodszych uczestników programu. Worki pozwalają nosić strój na w-f (koszulka, spodenki czy getry) lub inne potrzebne rzeczy w niewielkiej ilości do szkoły. 1 szt. koszt z nadrukiem ok. 15 zł. Przewiduję 400 worków dla przedszkolaków. 6 000,00 PLN
statuetki przewiduję podziękowania dla wszystkich którzy wesprą medialnie projekt budżetu obywatelskiego, tj. Dziennik Polski, Radio Kraków, Radio Zet, Onet i inne media wspierające sport i zainteresowane moim zgłoszeniem do BO. Jedna statuetka ok. 10zł. Przewiduje zapotrzebowanie ok 10szt. 100,00 PLN
grafik -umowa zlecenie Przygotowanie promocji projektu wymaga oprawy graficznej tak, aby ulotki, foldery i inne elementy reklamowe miały wyrazistą i klarowna grafikę mówiącą o celu zadania i miejscach realizacji. 2 000,00 PLN
73 600,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
promocja projektu BO - czerwiec promocja projektu w szkołach podstawowych które wejdą do projektu, rozdanie ulotek i zachęcenie rodziców do zajęć w trakcie ostatnich wywiadówek. Pozostawienie plakatów. Promocja na stronach internetowych, na FB, Instagramie. czerwiec 2020
promocja projektu BO- lipiec i sierpień promocja projektu na piknikach miejskich, rozdanie ulotek i zachęcenie rodziców do zajęć i aktywizacji sportowej dzieci. Pozostawienie plakatów. Promocja na stronach internetowych, na FB, Instagramie. lipiec i sierpień 2020
zapisy do projektu zapisy do uczestnictwa w projekcie prowadzone będą przez całą drugą połowę sierpnia. Zapisy odbywać się muszą w jednym miejscu, muszą być kooordynowane przez jedną osobę i preferowany kontakt telefoniczny. druga połowa sierpnia 2020
zajęcia placówki stacjonarne prowadzenie zajęć w dwóch placówkach stacjonarnych wrzesień 2020
zajęcia placówki stacjonarne oraz szkoły prowadzenie zajęć w dwóch placówkach stacjonarnych oraz szkołach podstawowych październik 2020
podsumowanie projektu ostatnim etapem jest podsumowanie projektu oraz wyciągnięcie wniosków z jego poprowadzenia. Zbadanie zainteresowania społecznego, sprawdzenie ankietowe wśród rodziców jak ich dzieci czują się podczas prowadzonych zajęć sportowych, jak oceniają projekt i jak wysoki jest poziom zaangażowania dzieci oraz wiele innych wskaźników, które wskażą celowość lub brak na przyszłe lata. listopad 2020
73 600,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×