Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 64:

ul. Balicka- sygnalizacja świetlna

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej, ul. Zakliki z Mydlnik i ul. Myczkowskiego.

Opis projektu

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej, ul. Zakliki z Mydlnik i ul. Myczkowskiego. Sygnalizacja poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie oraz poprawi komunikację pomiędzy Dzielnicą 6 a Dzielnicą 7.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na skrzyżowaniu wymienionym dochodzi do wielu wypadków. Budowa sygnalizacji poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni ruch na tym skrzyżowaniu, przyczyni się do szybszej komunikacji pomiędzy Dzielnicami 6 i 7.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt Zaprojektowanie sygnalizacji 50 000,00 PLN
Budowa sygnalizacji Budowa sygnalizacji 450 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt Wykonanie projektu sygnalizacji 30.04.2020
Budowa sygnalizacji Montaż sygnalizacji 15.12.2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: OPINIA POZYTYWNA Charakterystyka długoterminowych skutków w przypadku realizacji projektu. Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Balickiej, ul. Zakliki z Mydlnik i ul. Myczkowskiego Wskazana w propozycji budowy sygnalizacji świetlnej poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie , oraz poprawi komunikację pomiędzy Dzielnicą VI Bronowice, a Dzielnicą VII Zwierzyniec, usprawni ruch na tym skrzyżowaniu oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych w obrębie istniejących przejść dla pieszych.
500 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×