Strona archiwalna
Projekt lokalny - Dzielnica XII NR 18:

Cykl koncertów Muzyka i Sacrum

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt lokalny - Dzielnica XII

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Prosta 35, Kościół p.w. Matki Bożej Dobrej Rady

Opis projektu

W ramach realizacji projektu Muzyka i Sacrum zaplanowano cykl 6 koncertów:
1. Styczeń 2020 – koncert kolęd „Christus natus est nobis” 
2. Marzec 2020 – koncert o charakterze pasyjnym  "Lacrimosa"
3. Maj 2020 – koncert "Regina Mundi"
4. Wrzesień 2020 –  koncert "Perły Baroku"
5 Październik 2020 –  koncert "Lux Perpetua"
6. Listopad 2020 –  koncert patriotyczny „Póki Polska żyje w nas”

Imprezy mają charakter otwarty i bezpłatny. Każdy mieszkaniec może w nich uczestniczyć.


 

UZASADNIENIE PROJEKTU

- Umożliwienie lokalnej społeczności, poprzez uczestnictwo w planowanych imprezach kontaktu z Kulturą Wysoką.

- Prezentacja klasycznych dzieł literatury muzycznej w wykonaniu profesjonalnych artystów.
- Kształtowanie i podtrzymywanie kultury muzycznej oraz kształtowanie potrzeb estetycznych w społeczności lokalnej.
- Upowszechnianie wiedzy na temat kompozytorów, autorów wykonywanych dzieł.
- Umożliwienie uczestnictwa w kulturze osobom o niższym statusie materialnym – impreza o charakterze otwartym.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych  – impreza w miejscu zamieszkania, łatwy dostęp do obiektu.
- Kształtowanie postaw obywatelskich poprzez przykład iż także inicjatywa lokalna może owocować wytworzeniem dóbr kultury przeznaczonych dla społeczności lokalnej i nie tylko.
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Obsługa techniczna dystrybucja reklam, przygotowanie obiektu przed koncertem, sprzątanie po koncercie 1 200,00 PLN
Honoraria wykonawców 2 orkiestry kameralne [około 28 osób] oraz soliści 10 osób; 2 dyrygentów 50 000,00 PLN
Reklama Plakaty, bezpłatne wejściówki, zaproszenia, koperty z firmowym logo, druk firmowego kalendarza, kotyliony w barwach narodowych, płatna reklama w mediach społecznościowych oraz TV 6 000,00 PLN
Koordynacja projektu, logistyka Projektowanie reklam, kontakt z mediami, kontakt z wykonawcami, dystrybucja materiałów reklamowych, przygotowanie umów dla wykonawców 3 200,00 PLN
Środki techniczne Dekoracje, kwiaty 600,00 PLN
61 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projektowanie reklam Projektowanie reklam tj. plakatów, zaproszeń, bezpłatnych wejściówek druga połowa 2019
Przekazywanie informacji do patronów medialnych Składanie wniosku o patronat medialny. Przesyłanie projektów reklam w celu akceptacji projektu, zwłaszcza poprawności użycia logo patrona. 6 tygodni przed poszczególnymi wydarzeniami
Pozyskiwanie wykonawców Wstępne rozmowy z wykonawcami poszczególnych koncertów druga połowa 2019
Rezerwacja hotelu Rezerwowanie hotelu dla zamiejscowych artystów druga połowa 2019
Druk i dystrybucja reklam Drukowanie i dystrybucja materiałów reklamowych: rozsyłanie zaproszeń, rozklejanie plakatów, roznoszenie bezpłatnych wejściówek minimum na tydzień przed koncertami
Przygotowanie obiektu Sprzątanie przed koncertem, dekorowanie obiektu wewnątrz, transport i rozkładanie materiałów reklamowych patronów medialnych[roll-upy], sprzątanie po koncercie, usuwanie materiałów reklamowych po koncercie dzień przed i dzień po koncercie

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Umożliwienie lokalnej społeczności kontaktu z kulturą "wysoką" poprzez organizację imprezy ogólnodostępnej o charakterze otwartym.
61 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×