Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 69:

Utwardzenie ścieżek, których wcześniej nie zaplanowano

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Teren Krakowa

Opis projektu

 Projekt zakłada remonty zniszczonych chodników i utwardzenie wydeptanych ścieżek.Trzeba zlokalizować i  czasami niezbyt kosztownymi metodami uczynoć te ,,przedepty" przechodnimi także po opadach deszczu i w czasie roztopów. W przeciwnym wypadku spieszący się przechodnie wydeptują miejsca obok kałuży , aby je ominąć i robi się dużo szersza i kręta ścieżka. Szczczególnie wyrażnie widać to np. koło Kościoła św. Brata Alberta, od strony budynku SM Czyżyny, gdzie na dużym trawniku- łące są dwie takie ,,krzywe dróżki" a właściwym , pod kątem prostym zrobionym chodnikie w suchszym czasie  mało kto chodzi. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

 40 lat temu na zajęciach z projektowania terenów zieleni ( Ogrodnictwo AR).uczono, że na nowych osiedlach ścieżki planuje się dopiero w miejscach, które mieszkańcy wydepczą. Są to szlaki po których chodzono, chodzi się i będzie się chodzić, co pokazuje piękny  w ubiegłym roku wykonany skwer z innej strony w/w kościołą. 2-3 tygodnie po zazielenieniu się nowo posianej trawy ,,wróciła stara ścieżka"- dla mnie to było jasne od początku, szkoda,że nie dla projektantów i inwestorów.

  Na pięknym i wspaniale urządzonym placu zabaw koło Szkoły Podstawowej nr 52  ciągnie się środkiem taka zagłębiona ścieżka, a po deczczu chyba potoczek!?

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Projekt i realizacja Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami i wykonanie robót budowlanych 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Projekt i realizacja Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami i wykonanie robót budowlanych 2020/2021

Galeria

Charakterystyka długoterminowych skutków: Przedmiotowy projekt zakłada remonty zniszczonych chodników i utwardzenie wydeptanych ścieżek. Realizacja zadania poprawi warunki funkcjonalno- przestrzenne związane z komunikacją pieszą, na wskazanym terenie, wpłynie również pozytywnie na jego odbiór estetyczny.
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×