Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 168:

Budowa lodowiska

Projekt odrzucony: W ramach zadania ZZM/O1.186/19 pn. Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149 powstaje projekt zagospodarowania Parku Kurdwanów. Zgodnie z umową przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Powstał projekt koncepcyjny, na podstawie którego zostanie sporządzony projekt budowlany jak i wykonawczy. W obecnej przestrzeni Parku Kurdwanów nie przewiduje się lokalizacji lodowiska z uwagi na zaawansowany stan prowadzenia inwestycji- uzgodnienia z odpowiednimi urzędami i instytucjami

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Park Kurdwanów Nowy

Dodatkowe lokalizacje: Nie dotyczy

Opis projektu

W wyniku realizacji projektu w jednej z części parku powstanie nowy obiekt sportowo-rekreacyjny. (w zimie lodowisko, w lecie wrotkarnia)

Lodowisko jest projektowane w celu urozmaicenia infrastruktury parku. Pomysł ma na celu wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej  parku dla mieszkańców Dzielnicy XI, a zwłaszcza dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. Ma on na celu promocję zdrowego i aktywnego spędzania czasu,        
w okresie zimowym na łyżwach, a w okresie letnim na wrotkach lub rolkach. Miejsce to sprzyjałoby integracji społeczności lokalnej. Lodowisko mogłoby służyć uatrakcyjnieniu zajęć wychowania fizycznego, organizacji zawodów międzyszkolnych (rozgrywki mini-hokeja, łyżwiarstwa). Sprzyjałoby również realizacji działań profilaktycznych zapobiegających chorobom cywilizacyjnym: otyłości, chorobom  serca, wadom postawy. Niewątpliwie mogłoby się stać alternatywą wobec nadmiernego korzystania z komputera i telewizora oraz innych urządzeń elektronicznych. Miejsce to służyłoby do rodzinnego spędzania czasu wolnego.
 
 
 
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

- rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Dzielnicy XI,

- jazdę na łyżwach, rolkach i wrotkach przez mieszkańców miasta, Dzielnicy XI -dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- organizowanie zawodów sportowych w jeździe na łyżwach i hokeju na różnych poziomach, 
- treningi dla zawodowych sportowców w powyższych dziedzinach,
- realizowanie zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów, 
- wzrost umiejętności sportowych mieszkańców miasta,
- promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców,
- poprawę kondycji fizycznej mieszkańców Dzielnicy XI, 
- wzrost atrakcyjności Dzielnicy XI pod względem rekreacyjnym,
- uatrakcyjnienie akcji: ZIMA W SZKOLE, LATO W SZKOLE,
- integracja środowiska lokalnego,
- profilaktyka zapobiegania chorobom cywilizacyjnym,

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa lodowiska 20x30 Wykonanie utwardzonej powierzchni pod lodowisko 500 000,00 PLN
Koszty utrzymania lodowiska w sezonie 100 000,00 PLN
600 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Budowa lodowiska Rozpoczęcie inwestycji -sezon jesienno-zimowy 2019/2020 grudzień 2019
600 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×