Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt ogólnomiejski NR 143:

Nowości wydawnicze i ich autorzy w Bibliotece Kraków

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Filie Biblioteki Kraków

Dodatkowe lokalizacje: Biblioteka Główna i 56 filii Biblioteki Kraków, dane adresowe www.biblioteka.krakow.pl

Opis projektu

Biblioteka Kraków jest  instytucją odgrywającą bardzo istotną rolę w upowszechnianiu wiedzy, kultury, oświaty, rozbudzającą i rozwijającą potrzeby czytelnicze poprzez różne formy swojej działalności. Dzisiejsza biblioteka  pełni nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej staje się miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, rozwijania zainteresowań, czyli jest przyjaznym miejscem spotkań, nie tylko z książką, różnych grup osób, od tych najmłodszych po emerytów, czy osoby z niepełnosprawnością.
Wobec faktu, że mieszkańcy Krakowa mają coraz więcej możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu, zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych Biblioteka Kraków stara się  konkurować z innymi ofertami, zabezpieczać czytelnikom możliwość poznawania interesujących osobowości ze świata nauki i kultury, obejrzenia nowych kierunków w sztuce, poznania  ważnych  i ciekawych  wydarzeń.
Projekt ma na celu integrację wszystkich mieszkańców Krakowa z różnych grup wiekowych i społecznych, w tym z niepełnosprawnością, poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach oraz wydarzeniach literackich organizowanych przez Bibliotekę Kraków  z udziałem m.in.: wybitnych pisarzy, dziennikarzy, aktorów, podróżników, youtuberów i blogerów, ale także udział w różnorodnych zajęciach warsztatowych propagujących ekologiczny styl życia skierowanych do wszystkich mieszkańców Krakowa. 
Projekt zakłada ponadto zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Kraków z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatury popularnonaukowej, zbiorów specjalnych, książek z dużym drukiem, komiksów, gier planszowych, prenumeraty, ale także zakup kodów do platformy udostępniającej książki w formie e-booków. W ramach projektu nadal wydawany będzie przez Bibliotekę Kraków „Informator Czytelniczo-Kulturalny Biblioteka Kraków”, tym razem w wersji kolorowej. Zakup do Biblioteki Kraków licencji intuicyjnego oprogramowanie do projektowania własnych gier miejskich, terenowych i spacerów tematycznych pozwoli Bibliotece na tworzenie różnorodnych  rozgrywek, które później wykorzystywane będą w pracy z użytkownikiem.  Zakup robotów edukacyjnych dla Biblioteki pozwoli dzieciom i młodzieży odwiedzającym krakowskie biblioteki na udział w warsztatach kodowania, bowiem umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać, a być może właśnie je  tworzyć i rozwijać. Wszystkie spotkania i zajęcia organizowane przez Bibliotekę Kraków są bezpłatne dla wszystkich użytkowników.
Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Działania zawarte w projekcie mają stanowić źródło inspiracji na ciekawe inicjatywy oraz projekty do zrealizowania w bibliotece. Bibliotekarze posiadają wiedzę i umiejętności pomagające w rozwijaniu i pobudzaniu kreatywności. Mam nadzieję, że  spotkania w bibliotece będą mogły się również do tego przyczynić.
Zadaniem projektu jest  pokazanie, że biblioteki podążają z duchem czasu i świetnie dopasowują się do potrzeb współczesnego użytkownika w każdym wieku.  Uczestnicy warsztatów  zdobywać będą kompetencje, które zaprocentują w przyszłości, a może także przyczynią się do wyboru studiów czy zawodu związanego z nowymi technologiami. Realizacja powyższego projektu wpłynie znacząco na rozszerzenie oferty kulturalnej biblioteki, spopularyzowanie idei spędzania czasu wolnego z książką, ale także zachęci do głębszego poznawania świata literatury, nauki, kultury i sztuki.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Koszt spotkań autorskich oraz warsztatów. Pozyskanie przez Bibliotekę Kraków środków pozwoli na organizowanie dla mieszkańców Krakowa spotkań z pisarzami, dziennikarzami, aktorami, podróżnikami, youtuberami, blogerami, ale także warsztatów. 150 000,00 PLN
Zakup nowości wydawniczych: książek, audiobooków, gier, komiksów, książek z dużym drukiem, prenumerata Nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej, literatury popularnonaukowej, zbiorów specjalnych, książek z dużym drukiem, komiksów, gier planszowych, prenumerata 120 000,00 PLN
Koszty promocji przedsięwzięć w ramach projektu Zakup naklejek i tabliczek, inne działania promocyjne. 5 000,00 PLN
Zakup licencji do aplikacji Zakup licencji intuicyjnego oprogramowanie do projektowania własnych gier miejskich, terenowych i spacerów tematycznych pozwoli Bibliotece na tworzenie różnorodnych rozgrywek, które później wykorzystywane będą na imprezach miejskich. 30 000,00 PLN
Zakup robotów edukacyjnych Zakup robotów edukacyjnych dla Biblioteki Kraków do nauki podstaw programowania przez najmłodszych mieszkańców Krakowa. 3 000,00 PLN
Zakup kodów do platformy udostępniającej książki w formie e-booków. Zakup kodów do platformy udostępniającej książki w formie e-booków pozwoli czytelnikom Biblioteki Kraków na darmowe korzystanie z e-książek na smartfonie, tablecie, komputerze. 55 000,00 PLN
Koszt wydruku Informatora Roczny wydruk kolorowej wersji "Informatora czytelniczo-kulturalnego Biblioteka Kraków" 20 000,00 PLN
Promocja projektu Promocja wydarzeń organizowanych w ramach projektu 2 000,00 PLN
385 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Zakup nowości wydawniczych Zakup nowości zgodnie z procedurą. I – III kwartał 2020
Promocja Wykonanie tabliczek informacyjnych. Cały rok 2020
Zakup licencji do oprogramowania gier terenowych Zakup licencji zgodnie z procedurą. I półrocze 2020
Zakup robotów edukacyjnych Zakup robotów zgodnie z procedurą. I półrocze 2020
Zakup kodów do platformy udostępniającej książki w formie e-booków Zakup kodów zgodnie z procedurą. I półrocze 2020
Honoraria autorskie i koszt warsztatów Organizacja spotkań autorskich i warsztatów. I – III kwartał 2020
Wydruk Informatora Wydruk Informatora zgodnie z procedurą Cały rok 2020
Promocja Promocja wydarzeń organizowanych w ramach projektu Cały rok 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt przyczyni się do rozszerzenia oferty usług Biblioteki Kraków, pozyskania nowych czytelników, zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta. Planowane spotkania i warsztaty będą odpowiedzią na oczekiwania kulturalne młodzieży krakowskiej, Wydruk kolorowej wersji "Informatora czytelniczo-kulturalnego Biblioteka Kraków" ułatwi mieszkańcom dotarcie do informacji o ofercie biblioteki, aktualnych wydarzeniach kulturalnych w mieście i nowościach wydawniczych.
powrót