Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 71:

Kocmyrzowska po raz trzeci!-remont nakładkowy

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Ulica Kocmyrzowska od skrzyzowania z ul. Nad Dłubnią w stronę Wzgórz Krzesławickich

Opis projektu

Zadanie stanowi kontynuację remontu nakładkowego ulicy Kocmyrzowskiej, który jest prowadzony w ramach budżetu obywatelskiego. W 2017 zrealizowano fragment 300 metrowy od ul. Makuszyńskiego/Wańkowicza w stronę Wzgórz Krzesławickich. Teraz propozycja na dalszy odcinek stanowiący kontynuację w kierunku centrum Nowej Huty. Projekt obejmuje niezbędne prace w tym zakresie m.in. niwelacje nierówności a także "położenie" nowej warstwy asfaltu jako nakładki na istniejącą nawierzchnie.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Ulica Kocmyrzowska jest główna arterią komunikacyjną w/z dzielnicy 17 - Wzgórza Krzesławickie. To także trasa wyjazdowa i wjazdowa w stronę m.in. Proszowic. Nawierzchnia jest w "fatalnym stanie" a dodatkowo licznie użytkowaną w tym przez komunikację zbiorową - kilka linii autobusowych.
Remont pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Remont nakładkowy jezdni niezbędne prace w tym "położenie" nowej warstwy asfaltu 300 000,00 PLN
300 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Remont nakładkowy jezdni niezbędne prace w tym "położenie" nowej warstwy asfaltu I/II kwartał 2020r.
Charakterystyka długoterminowych skutków: Dzięki wyremontowaniu wskazanego odcinka drogi poprawi się bezpieczeństwo oraz komfort podróżujących .
300 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×