Projekt ogólnomiejski NR 73:

WĘGRZYNOWICE OAZA PRZYRODY

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Węgrzynowicka, Kraków (dz.nr 148/1)

Opis projektu

Pomysł na stworzenie w Węgrzynowicach ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej inspirowany jest istniejącą już Leśną ścieżką dydaktyczną w Pomiechówku, gdzie oprócz spacerów można aktywnie spędzać czas łącząc elementy zabawy, rekreacji i edukacji.

Węgrzynowice również posiadają ogromny potencjał pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.
Jesteśmy przekonani, że ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Węgrzynowicach, pokazująca bogactwo lokalnej fauny i flory w szczególności miejsce naturalnego bytowania różnych gatunków ptaków będzie ciekawą propozycją dla mieszkańców Krakowa.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Węgrzynowice posiadają ogromny potencjał przyrodniczy i krajobrazowy, który warto wykorzystać.
Promocja lokalnego środowiska, rozwijanie zainteresowań najmłodszych pokoleń, kształtowanie postaw proekologicznych to główne założenie projektu.
WĘGRZYNOWICE OAZA PRZYRODY to również ciekawa propozycja dla okolicznych szkół do organizowania zajęć terenowych z biologii i przyrody.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa m.in. podestów spacerowych po całym terenie, punkty obserwacyjne, miejsca rekreacji (plac zabaw dla dzieci), miejsca wypoczynku, elementy edukacyjne. 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Wykonanie projektu. opracowanie dokumentacji projektowej II kwartał 2020
Realizacja Rozpoczęcie robót budowlanych III/IV kwartał 2020
Realizacja Zakończenie robót budowlanych II kwartał 2021

Załączniki

Charakterystyka długoterminowych skutków: Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wpłynie na atrakcyjność Węgrzynowic. Będzie miejscem spotkań, spacerów, wspólnych, rodzinnych zabaw dla mieszkańców Krakowa. Dodatkowym atutem jest walor edukacyjny projektu i szansa na wykorzystanie go przez okoliczne szkoły. Możliwe będzie tu organizowanie zajęć terenowych. Węgrzynowice posiadają potencjał przyrodniczy i krajobrazowy, który warto wykorzystać. Głównym założeniem projektu jest promocja lokalnego środowiska, rozwijanie zainteresowań młodych pokoleń i kształtowanie postaw proekologicznych.
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×