Strona archiwalna
Projekt ogólnomiejski NR 74:

Budowa chodnika przy ul. Powstańców

Projekt odrzucony: OPINIA NEGATYWNA Uzasadnienie Wniosek dotyczy budowy chodnika wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Powstańców na odcinku od przystanku autobusowego „Powstańców Magazyny” do przystanku autobusowego „Dziekanowicka” został zaopiniowany negatywnie w oparciu o zapisy § 16 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XI/179/19 z dnia 13 marca 2019 roku, w sprawie „Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa”. W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty: - pkt. 2, „których wymagany budżet całkowity na realizację jest niezgodny z limitami finansowymi wskazanymi w § 12 ust. 2 do 3 regulaminu.

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski - dotyczy całego obszaru

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Powstańców

Opis projektu

Budowa chodnika na rowie po północnej stronie wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Powstańców na terenie Dzielnicy XV, od przystanku autobusowego Powstańców Magazyny do przystanku autobusowego Dziekanowicka. Wykonanie przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym Dziekanowicka oraz wykonanie zatoki autobusowej po południowej stronie ul.Powstańców w rejonie przystanku Dziekanowicka.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych. Co zlikwiduje zagrożenie zdrowia i życia (w chwili obecnej przejście przez jezdnię realnie stwarza zagrożenie życia). Brak poboczy i chodnika chociaż po jednej stronie drogi, głębokie rowy po obu stronach jezdni uniemożliwiają pieszym bezpieczne odsunięcie się od jezdni - nie ma gdzie uciec. Na tej drodze panuje bardzo duże natężenie ruchu - korzystają z niej mieszkańcy całego miasta i ościennych miejscowości. Ul. Powstańców stanowi duży skrót dla mieszkańców np. wszystkich pozostałych dzielnic nowohuckich
i Proszowic, Słomnik itd.. Ta inwestycja zapewni bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi, poprawi i uporządkuje infrastrukturę także  wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Budowa chodnika, oświetlenia, odwodnienia 2 000 000,00 PLN
2 000 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Rozpoczęcie działania budowy inwestycji Rozpoczęcie działania budowy inwestycji 2020
2 000 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji

×