Archiwum projektów rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Strona archiwalna
Aktualna lista projektów budżetu obywatelskiego znajduje się na stronie:
Projekt lokalny - 18 NR 29:

Wolica - skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie

Edycja Budżet Obywatelski 2019 Projekt lokalny - 18 - dotyczy całego obszaru Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: Kraków, Nowa Huta, między ul. Brzeską a ul. Zakępie dz. 186 obr. 30

Opis projektu

Założenia: budowa ogólnodostępnego skweru i mini siłowni z alejkami spacerowymi, uporządkowanie i zagospodarowanie dzikiego stawu. Należy wykonać nowe nasadzenia drzew i krzewów, uregulować dziki staw, wyposażyć w urządzenia małej architektury czyli: ławka z oparciem - szt.5, kosz szt 2, regulamin placu szt 1, stojak rowerowy szt 2 a mini siłownię wyposażyć w :  urządzenia siłowe: stepper + twister szt 1, orbitek + narciarz szt 1, wahadło+ motyl szt 1, linarium obrotowe Konusix szt 1, huśtawka standard 2 - os /siedzisko proste/ szt 1, huśtawka bocianie gniazdo szt 1. Alejki powinny być wykonane z trwałej nawierzchni, tak aby można po nich swobodnie jeździć na rowerze czy rolkach. Skwer stanie się miejscem spotkań okolicznych mieszkańców, którzy łakną odpoczynku w sprzyjających warunkach.

UZASADNIENIE PROJEKTU

Na osiedlu Wolica brak ogólnodostępnego miejsca aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. Na osiedlach peryferyjnych nie ma skwerów, parków, mini siłowni a należy podkreślić, że lokalna społeczność łaknie odpoczynku w sprzyjających warunkach. Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia na tym terenie miejsca, gdzie mogliby oni spędzać czas na świeżym powietrzu, integrując się, poznając nawzajem, spędzać miło wolny czas. 

Wskazana działka ma dogodny dojazd zarówno od ul. Brzeskiej jak i ul. Zakępie, jej parametry pozwalają na stworzenie oazy odpoczynku dla strudzonych mieszkańców. Dodatkowo na działce tej stoi zabytkowa kapliczka, której piękno podkreślone zostanie projektowanym skwerem. Mostek przez dziki staw pozwoli na wygodne przedostanie się na drugą część działki, na której usytuowana zostanie siłownia na wolnym powietrzu. Taka oaza zagospodarowanej zieleni z małą architekturą będzie atrakcyjnym elementem na osiedlu, które stanowi początek Królewskiego Miasta Krakowa jadąc od strony Niepołomic. 
 

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Ogólnodostępny skwer z mini siłownią realizacja 500 000,00 PLN
500 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
1. Rozpoczęcie prac 1 połowa 2020
2. Otwarcie skweru i mini siłowni 1 połowa 2021
Charakterystyka długoterminowych skutków: Z uwagi na brak w pobliskiej okolicy miejsca w którym mieszkańcy mogli by spędzać czas, projekt zakłada stworzenia skweru, który wspaniale uzupełniłby przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla mieszkańców, dając im szansę na wzmocnienie relacji sąsiedzkich oraz wypoczynek w otoczeniu zieleni. Nowe miejsce relaksu wpłynie na poprawienie jakości życia w najbliższej okolicy.
powrót