Projekt ogólnomiejski NR 98:

Skwer w Podgórkach Tynieckich

Edycja Budżet Obywatelski 2019

Projekt ogólnomiejski

Realizacja projektu odbywać się będzie w przestrzeni ogólnodostępnej.

Lokalizacja

Główna lokalizacja: ul. Podgórki Tynieckie na działce nr 231/6

Opis projektu

Zadanie polega na rekultywacji terenu porośniętego drzewami, zgodnie z projektem opracowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W skład zagospodarowania wchodzi budowa szutrowych alejek, budowa kilku urządzeń do zabawy dla dzieci, kilku ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci. Warto zauważyć, że na działce znajduje się rów, który w okresie deszczowym staje się strumykiem. Należy zabezpieczyć go barierką, by nie stanowił zagrożenia dla ludzi, po odpowiednim zagospodarowaniu byłby atrakcją. Na całym obszarze obecnie rosną drzewa wymagające zabiegów pielęgnacyjnych.
 

UZASADNIENIE PROJEKTU

Skwer ten służył będzie mieszkańcom całego miasta, którzy przyjeżdżają w tę malowniczą okolicę na rowerach. Okolica ta jest uważana za płuca Krakowa wobec tego należy stworzyć możliwość korzystania wszystkim z pięknych terenów które siedliskiem dzikich zwierząt. Skwer zwiększy atrakcyjność tego terenu. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizacje lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem, jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych. Mieszkańcy Podgórek Tynieckich zyskają miejsce gdzie będą mogli bezpiecznie wyjść na spacer z pociechami i spotkać się ze znajomymi.

Kosztorys
Nazwa Opis Koszt
Realizacja Realizacja robót budowlanych oraz nasadzenia zieleni 400 000,00 PLN
400 000,00 PLN
Harmonogram działań
Nazwa Opis Data
Realizacja Realizacja robót budowlanych 2020
Charakterystyka długoterminowych skutków: Utworzenie skweru uzupełni przestrzeń publiczną jako miejsce powszednich spotkań dla małych i dużych, dając szansę na aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Realizacja będzie służyła mieszkańcom całego miasta, którzy przyjeżdżają w tę malowniczą okolicę na rowerach. Wskazany teren posiada potencjał przyrodniczy, który warto wykorzystać. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu.
400 000,00 PLN
kwota potrzebna do realizacji
Pobierz plakat lub baner

×